یک مدرسه موفق ضمن استفاده از تجهیزات و فناوری های بروز، همه ساله آموزشهای منظم و مکرری را برای معلمان خود در دست اجرا می گذارد تا از این طریق بتوانند انگیزش، آگاهی و علاقه مندی آنان را در جهت پیشبرد برنامه و شکوفا کردن استعداد دانش آموزان فراهم کرده و ارتقا دهد.کادر اداری و آموزشی دبستان شاخص در جریان زنده و مستمر تعلیم و تعلم بوده و در تمام مدت کار آموزشی خود. علاقه به تدریس، روحیه همکاری با دیگران، صبر و خودداری، آشنایی با اصول روان شناسی، شناخت قوانین رشد، یادگیری و خصوصیات سنی گروه های متعدد، از ویژگی های معلمان دبستان موفق شاخص بوده و با این زمینه ها توانسته در تکوین شخصیت دانش آموز نقش موثری داشته باشد.

دبستان غیردولتی شاخص در مهرماه ۱۳۹۱ تاسیس و شروع به فعالیت نموده است به امید آنکه بتواند آینده سازان این مرز و بوم را به نحو احسن آموزش و پرورش دهد.
مرتضی شیعی

با نابو

یک قدم جلو تر باشید

هر تغییر و تحولی در نظام آموزشی، نیازمند ابزارها و زیرساختهای مختص به خود می‌باشد. ارزشیابی توصیفی هم از این قاعده مستثنی نیست و آموزش و پرورش برای نیل به اهداف حاصل از اجرای این طرح نیازمند توجه به ابزارها و زیرساختهای مورد نیاز است. یکی از زیر ساخت های لازم جهت اجرای مناسب نظام توصیفی، استفاده از فناوری های نوین در این عرصه می باشد.

نابو به عنوان اولین و کاملترین نرم افزار در این حیطه، پاسخگوی دغدغه های مدیران مقطع ابتدایی، آموزگاران و والدین دانش آموزان می باشد. زمانی که به زیرساختها توجه ویژه شود، ارزشیابی توصیفی می‌تواند نظام آموزشی کشور را متحول کند.