تأثیر آموزش هنر در مدارس دوره ی ابتدایی

By |2019-04-23T10:07:10+04:30آوریل 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

آدمی در دوران حیات و در جهت رشد و کمال ابعاد وجود خود و برقرار سازگاری و تعادل لازم با موقعیت ها ، می باید قادر باشد به حل مسائل پرداخته و بر موانع یا مشکلاتی که بر سر راه رسیدن به هدف مورد نظر موجود است ، غلبه ند . مهمترین هدف آموزش و پرورش [...]