بررسی تاثیر هوشمند سازی مدارس بر میزان تعامل دانش آموزان

By |2019-03-03T11:40:45+03:30مارس 3rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

در مدرسه هوشمند سخت افزار نرم و افزار از جمله الزامات اصلی است و روند یادگیری در این مدارس تسریع می‌ یابد.