تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

110 نکته طلایی برای معلمان موفق و خلاق

– سعی کنید به رشد و کمال علمی و اخلاقی خود بیفزایید و در این راستا از هیچ کوششی دریغ نورزید و همواره اهل مطالعه و دارای معلومات جدید باشید.

2- سعی کنید زمان را خوب مدیریت نمایید.

3- سعی کنید کلاس را اداره نکنید بلکه آن را هدایت نمایید.

4- سعی کنید از کار یکنواخت پرهیز کنید و کارهایتان متنوع باشد.

5- سعی کنید از تلفیق چند روش در تدریس استفاده تا کلاسی پر نشاط داشته باشید.

6- سعی کنید شکست را پایان کار ندانید بلکه آن را خوب تجزیه و تحلیل کرده و تبدیل به فرصت نمایید.

7- سعی کنید مشکلات را ابتدا عیب یابی و سپس به راه حل آن بپردازید.

8- سعی کنید از انتقام پرهیز کنید و آن را به عنوان یک ابزار انتخاب نکنید.

9- سعی کنید با یک یک شاگردان ارتباط صمیمی داشته باشید و نام هر یک از آن ها را به خاطر بسپارید.

10- سعی کنید هر چه می گویید به آن عمل کنید.

11- او در شناخت خویش از جنبه های جسمانی، عاطفی، اقتصادی و اجتماعی و نیازها و مشکلات توانایی دارد.

12- او به خودسنجی و ارزشیابی از فرد اهمیت می دهد.

13- او در شناخت دانش آموزان در تمامی جنبه های جسمانی، عاطفی، اخلاقی توانایی دارد.

14- او اصول حاکم بر یادگیری را می شناسد و سعی می کند از آن ها در تدریس و تربیت استفاده کند.

15- او بسیار فعال، پر حرارت و شاداب است و دوست دارد این حرارت و شادابی را در فضای کلاس ایجاد نماید.

16- او به ظرافت های تربیت آشنایی دارد و در اجرای اصول تعلیم و تربیت و ایفای نقش خویش جدی است.

17- او تجربیات و اندوخته های خود را به رشته تحریر درمی آورد و آن را در اختیار سایر همکاران قرار می دهد.

18- او مدیر خوبی است و در اداره کلاس مهارت کامل دارد.

19- او در برخورد با همکاران و دانش آموزان با ادب است و می کوشد روابطی حسنه همراه با احترام با آن ها داشته باشد.

20- او در تقویت ایمان خود به خداوند می کوشد و در انجام فرایض دین ساعی است.

21- خود را محرم اسرار دانش آموزان می داند.

22- خود را ملزم به اجرای قوانین و مقررات مدرسه می داند.

23- خود را الگوی کامل اخلاقی، اجتماعی و … دانش آموزان می داند.

24- خود را عادت می دهد که از دادن القاب قبیح و زشت بر شاگردانش پرهیز می کند.

25- خود را عادت می دهد که بیش از اندازه از خودش و شاگردانش تمجید نکند.

26- خود را عادت می دهد که به محض به صدا درآمدن زنگ دانش آموزان را بیرون بفرستد.

27- خود را ملزم می داند که قاضی عادلی باشد و از قدرت خود سوء استفاده نکند.

28- خود و شاگردان را عادت می دهد که از حفظ کردن مطالب بپرهیزند بلکه آن را درک کنند.

29- خود را عادت می دهد که مخالفت دیگران با وی می تواند پله ای برای صعود باشد نه سقوط.

30- خود و شاگردانش را به گردش در طبیعت و سیر سفر عادت می دهد.

31- در کلاس از تکیه کلام می پرهیزد.

32- در کلاس رقابت سالم ایجاد می کند.

33- در کلاس شاگردان را با ذکر مطالبی نسبت به کلاس و درس دلسرد نمی کند.

34- در کلاس و تدریس جذابیت ایجاد می کند.

35- در کلاس از افکار شاگردان بهره می گیرد و با آن ها مشورت می کند.چ

36- در کلاس و تدریس به تفاوت های فردی اهمیت می دهد.

37- در کلاس از فرآیند تقسیم کار خوب استفاده می کند.

38- در کلاس از لبخند به عنوان یک ابزار قوی استفاده می کند.

39- در کلاس به فضای فیزیکی اهمیت می دهد و تنوع را دوست دارد.

40- در کلاس از روش های مختلف تشویق و تنبیه به موقع استفاده می کند.

41- امتحان و ارزشیابی های مختلف را در اوقات معین و مشخص به عمل می آورد.

42- امتحان را وسیله ای برای گرفتن زهر چشم از شاگردان نمی داند.

43- امتحان را به عنوان ابزاری جهت رفع معایب تدریس خود می داند.

44- امتحان را پایان کار آموزش به حساب نمی آورد بلکه آن را مبنای کار آینده آن ها می داند.

45- امتحان و ارزشیابی را از قبل مشخص و چگونگی و هدف از آن را بیان می کند.

46- امتحان را طوری برگزار می کند استرس و اضطرابی ایجاد نکند.

47- امتحان و نتایج آن را وسیله مجازات کردن و سرافکنده ساختن دانش آموزان نمی داند.

48- امتحان و ارزشیابی را صرفاً برای نمره نمی داند و نمرات را بیهوده بالا نمی برد و قبول دارد که دانش آموز فراتر از نمره است.

49- امتحان را مختصر و مفید به انجام می رساند زیرا این چیزی است که بچه های امروزی به آن عادت دارند.

50- امتحان و ایام امتحانات را با دیگر معلمان هماهنگ می کند زیرا دلیلی ندارد دانش آموزان از چند جهت آماج امتحان قرار گیرند. امتحان را طوری طراحی و برنامه ریزی می کند که خوشایند برای شاگردان باشد.

51- معلم ما تا جایی که امکان دارد از تنبیه بدنی خودداری می کند.

52- معلم ما شاگردانش را با القاب بد صدا نمی کند بلکه با احترام از آن ها یاد می کند.

53- معلم ما عالی ترین و پاک ترین لباس ها که نه بدآموزی داشته باشد و نه پیروی از مدهای آنچنانی باشد می پوشد.

54- معلم ما به نظافت خود، کلاس، شاگردان و مدرسه اهمیت می دهد.

55- معلم ما به خوبی ایجاد انگیزه جهت پیشرفت تحصیلی شاگردان علاقمند کردن آن ها به تحصیل علم را انجام می دهد.

56- معلم ما راز نگه دار است و می تواند مشاور خوبی برای درد دل شاگردان باشد.

57- معلم ما معتقد است که انسان ها با هم متفاوت اند.

58- معلم ما در صورتی که در چهره شاگردان احساس خستگی مشاهده کند از ادامه تدریس خودداری و سعی می کند کلاس را با شیوه های دیگر پر بار نماید.

59- معلم ما در هنگام تدریس حالت یکنواخت ندارد و در یکجا نمی نشیند بلکه گاهی بلند شده و تحرک دارد و تن صدا را هم عوض می کند.

60- معلم ما به طرح درس اهمیت می دهد و مطابق آن عمل می کند.

61- معلم ما به مشکلات فردی دانش آموزان توجه دارد و در که صورتی نتواند آن را حل کند از دیگر کارکنان مدرسه و متخصصان کمک می گیرد.

62- به دوره کردن دروس گذشته اهتمام می ورزد و در رفع موارد مبهم می کوشد.

63- به حضور و غیاب دانش آموزان اهمیت می دهد و علل غیبت و تأخیر آن ها را بررسی می کند.

64- به درست گفتن، درست نشستن، درست نوشتن، درست راه رفتن شاگردان توجه دارد.

65- می کوشد به آموختن مهارت های آنان در تندنویسی، تندخوانی و … کمک کند.

66- به مطالعه سایر کتب می پردازد و اسیر کتاب های درسی نیست.

67- به کار معلمیش علاقه دارد و می کوشد دانش آموزان را به پذیرش این نقش در آینده متناسب به استعداد خودشان ترغیب می نماید.

68- به ارزش علم و اثر آن در زندگی تأکید دارد و از علمای علمی و اسلامی با احترام یاد می کند.

69- به اهمیت وسایل کمک آموزشی در تدریس معتقد است و سعی می کند مدرسه، وسایل آزمایشگاهی و کارگاهی مجهز داشته باشد.

70- علاوه بر تدریس در پرورش اخلاق و تقویت روحیه مذهبی دانش آموزان می کوشد.

71- علاوه بر تدریس، مهارت های زندگی را به فراگیران می آموزد.

72- علاوه بر تدریس آنان را تشویق به پرورش بدن و تقویت قوای جسمانی می نماید.

73- علاوه بر تدریس، آنان را با مهارت های شهروندی و مقدمات آن آشنا می سازد.

74- علاوه بر تدریس، دانش آموزان را فعال و منظم بار می آورد.

75- علاوه بر تدریس، قوه ابتکار و خلاقیت را در آنان تقویت می کند.

76- علاوه بر تدریس به نظرات و پیشنهادهای دانش آموزان توجه می کند و عقاید صحیح آنان را می پذیرد و تقویت می کند.

77- علاوه بر تدریس، در گروه های آموزشی و شوراهای مختلف مدرسه فعالانه شرکت می کند و به نظرات و دیدگاه های خود در زمینه آموزش و پرورش می پردازد.

78- علاوه بر تدریس، دین را به عنوان یک ابزار بسیار مهم و کاربردی در زندگی دانش آموزان می داند.

79- علاوه بر تدریس، مشکلات را ساده می سازند و هرگز چیزهای ساده را مشکل نمی کنند.

80- در پرسش از دیگران، فقط از عده ای خاص سؤال نمی پرسد.

81- در پرسش از دیگران، فقط از فراگیرانی که مدام فعال اند و دستشان را بالا می گیرند نمی پرسد.

82- در پرسش از دیگران، به گونه ای پرسش می کند که به طبقات دیگر شناختی مانند فهمیدن و کاربرد و … آن ها اهمیت داده شود.

83- در پرسش از دیگران، از انجام حرکات اضافی پرهیز می کند مانند نگاه به بیرون کلاس یا کتاب یا شخص خاص.

84- در پرسش از دیگران، سؤال هایی مطرح می کند که جواب آن مستلزم تفکر است.

85- در پرسش از دیگران، سؤال ها را از افرادی خاص نمی پرسد بلکه همه دانش آموزان را در این زمینه دخالت می دهد و از این رو کلاسی فعال و زنده دارد.

86- در پرسش از فراگیران شرایط روحی فراگیران را در نظر می گیرد.

87- در پرسش از فراگیران پاسخ های صحیح آن ها را تأیید و تشویق می کند.

88- در پرسش از فراگیران اهداف درسی را در نظر می گیرد.

89- در پرسش از فراگیران فضای صمیمی و با آرامش و پرنشاطی را ایجاد می کند.

90- در کلاس هایتان راجع به دانش آموزان سابق خود که موفق اند صحبت کنید تا مطمئن شوند که هنوز راه های رسیدن به موفقیت را از دست نداده اند.

91- در کلاس هایتان از دانش آموزان در جمع تعریف و دور از چشم دیگران انتقاد کنید هرگز در جمع بچه ها را تحقیر نکنید.

92- در کلاس هایتان چند چیستان یا معما داشته باشید برای شاگردان که همیشه زودتر کار و تکالیف خود را به اتمام رسانند.

93- در کلاس هایتان برنامه ریزی زمانی دوره مطالعه را به جای آخر کلاس، در اول کلاس انجام دهید، چون هم کلاس شاداب خواهد بود و کمتر از اوضاع و احوال ساعت سؤال می پرسند.

94- در کلاس هایتان دوربین به همراه داشته باشید. معمولاً لحظات زیبایی وجود دارد که قابل ضبط اند که می توان عکس گرفت و در اینترنت وارد کرد.

95- در کلاس هایتان، منکر حفظ کردن نباشید. گاهی اوقات مطالبی در کلاس حفظ می شود که تا پایان عمر هم کاربرد دارد، هم در حافظه می ماند.

96- در کلاس هایتان در شیفت های بعدازظهر که دانش آموزان تازه ناهار خورده اند ممکن است خواب آلود یا بی حال باشند. تا جایی که امکان دارد تمرینات ساده و منظم ورزشی در کلاس انجام دهید.

97- در کلاس هایتان جای شاگردان را گاه گاهی عوض نمایید.

98- در کلاس هایتان اجازه ندهید شاگردان بر اساس حروف الفبا یا قد پشت سر هم قرار گیرند.

99- در کلاس هایتان مثل بچه ها فکر کنید مثل بزرگسالان عمل.

100- در کلاس هایتان پا به پای فناوری ها پیش بروید، اگر به روز نباشید سریعاً در کلاس های امروزی اهمیت خود را از دست می دهید.

101- هرگاه چیزی را نمی دانید اذعان کنید و راحت نمی دانم را به زبان بیاورید، دانش آموزان از انسان های زندگی واقعی، راحت تر یاد می گیرند تا اسطوره ها.

102- هرگاه بیمار شدید در منزل بمانید، مرخصی استعلاجی برای این روزهاست. آیا درست است فردی بیمار به فرزند شما درس بدهد.

103- هرگاه چیز جدیدی آموختید به شاگردان بیاموزید و سعی کنید هر روز چیز جدیدی داشته باشید.

104- هرگاه احساس خستگی و خواب کردید، از کلاس خارج و تجدید قوا کنید.

105- هرگاه از مشاغل دیگر تعریف کردید در آخرش بگو معلمان تمدن و فرهنگ را نجات می دهند پس می توانند قهرمان باشند.

106- هرگاه لازم دیدید والدین بچه ها را به مدرسه دعوت کنید آن ها عزیزترین کسانشان را به شما سپرده اند.

107- هرگاه کاری در کلاس انجام می دهید، دلیل داشته باشید نه بهانه.

108- هرگاه دانش آموزان صف می بندند، همیشه پشت صف باشید. بهتر است ببینید چیزی جلو روی شما اتفاق می افتد نه آنکه به پشت سر شما اتفاق می افتد اعتماد کنید.

109- هرگاه احساس کردید کلاس شلوغ است یا توجه نمی کنند طرز نشستن آن ها را به شکل U درآورید. اثر معجزه آسای آن را خواهید دید.

110- هرگاه خواستید بنا به هر دلیلی کلاس را ترک کنید دانش آموزان را در جریان بگذارید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon