تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

✅شیوه های برخورد با برخی خصوصیات شاگردان

  ❌❌شاگردانی که اطلاعات زیادی دارند: • صحبت با انها. • ارزش قائل شدن برای تجربیات آنها. • کمک گرفتن ازآنها در دادن درس. • درگیر کردن آنها بامطالب. • مورد تایید قراردادن آنها تا ارزش علم و تجربه برای کلاس ملموس شود. • آنهارا به عنوان مربی گروههای کوچک وکم تجربه قرار دهیم. ❌❌ شاگردانی که فکر می کنند همه چیزرا می دانند: • انجام فعالیتهای گروهی. • صحبت کردن باآنها درزنگ تفریح واجازه دادن به آنها تا متوجه شوند اطلاعات غیر مرتبط است. • تا حد ممکن از اطلاعات به روز آنها استفاده کنیم. ❌❌ شاگردانی که به نظرات خود ودیگران احترام نمی گذارند: • برنامه هایی طراحی کنید تااعضای گروه همدیگررا بشناسند. • گروه محور باشید. • قانونی وضع کنید که به اطلاعات وایده های یکدیگر احترام بگذارید. • به نقطه نظرات افراد درکلاس احترام گذارید وآنهارا تکمیل کنید. ❌❌ شاگردانی که با هم صحبت می کنند ومزاحم دیگران می شوند: • قانونی درکلاس حاکم کنید که درهرزمان فقط یک نفر می تواند حرف بزند. • بدون اینکه در شاگردان حالت دفاعی ایجاد کنید قبل از ادامه درس چند لحظه سکوت کنید. • در طول سخنرانی به طرف شاگردان بروید. • به خاطر داشته باشید هدف شما شرمنده کردن شاگردان نیست بلکه جلوگیری از مزاحمت است. ❌❌شاگردانی که رفتار خصمانه دارند: • با انها مخالفت نکنید. • خونسرد باشید وسعی کنید سخنان خصمانه ی آنهارا به شیوه ای بهتر برگردانید. • رفتار آنهارانادیده بگیرید وبه دنبال جلب همکاری جمعی نباشید. ❌❌ شاگردانی که تمایل به مشارکت درکلاس ندارند: • ازابتدا سعی کنید همه را درگیر کنید. • به آنهایک وظیفه ی ساده محول کنید. • بعضی گروه کوچک را دوست دارند آنهارا در گروههای کوچک قرار دهید. • سعی کنید سوالاتی از اوبپرسید که می تواند جواب دهد. • به خاطر داشته باشید عدم مشارکت به معنای عدم یادگیری نیست شاید سبک یادگیری آنها این طورباشد. ❌❌شاگردانی که در کلاس حضور ذهن ندارند: • آنها را مخاطب قرارداده وسوال بپرسید. • از ابزارهای بصری استفاده کنید. • ازآنهادرخلاصه کردن درس کمک بخواهید. ❌❌ شاگردانی که زیرکانه بحث اصلی درس را به سوی انحراف می کشانند: • یادآوری کنید که همیشه روی موضوع باید بحث کرد. • یک چارچوب از درس خود روی تابلو بنویسید تااگر خواستند از بحث خارج شوندبه روند بحث اشاره کنید. • جعبه ی پیشنهادات را فعال کنید. • چند دقیقه به آنها گوش دهیدخیلی وقتها خیلی افراد فقط می خواهند شنیده شوند. ❌❌ شاگردانی که حکمفرما هستند: • علت این تسلط را پیدا کنید. دانستن علت در عکس العمل شما تاثیر دارد. • مستقیما”درگیر نشوید به گروه متوسل شوید.  
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *