آدرس: پرند-فاز صفر-بلوار چهارباغ-خیابان نقش جهان ۲-پشت میوه تره بار شاهد

مدیر موسس: خانم خاکپور

شماره تماس: ۰۹۱۲۳۱۹۵۸۷۹ 

بزرگترین مجتمع آموزشی غیردولتی دخترانه در پرند(پیش دبستان،دبستان،متوسطه اول و متوسطه دوم)

با فضای آموزشی مجزا و تخفیف و شرایط ویژه

آرمان نابو

نابو آرمان خود را بر توسعه زیر بنای هوشمندسازی مدارس قرار داده است. نابو می خواهد که هیچ یک از فاکتورهایی که در ارزشیابی فرایند یادگیری یک دانش آموز وجود دارد فراموش نگردد، تا خسرانی متوجه آینده سازان این سرزمین نباشد و آموزش همه جانبه و فرد گرای همکاران بلند مرتبه با یک ارزشیابی دقیق، صحیح و بهنگام کامل تر گردد و فضای آموزش فرصت ظهور شایستگی های دانش آموزان را فراهم آورد.