آدرس:شیراز-فلکه پارسه-خیابان صنعتگر-کوچه۲۷

مدیریت: آقای غلامشاهی و خانم بهمنش

شماره تماس: ۳۸۲۳۸۶۷۸

۰۹۱۷۳۰۶۴۰۹۶ آقای غلامشاهی

۰۹۱۷۰۴۵۸۱۰۲ خانم بهمنش

برگزاری دوره های علمی،آموزشی و تفریحی

استفاده از شیوه آموزشی روز برای تدریس

کادری متعهد،متخصص و دلسوز

استفاده از مشاوران توانمند

محیطی آرام و فضایی عالی

آرمان نابو

نابو آرمان خود را بر توسعه زیر بنای هوشمندسازی مدارس قرار داده است. نابو می خواهد که هیچ یک از فاکتورهایی که در ارزشیابی فرایند یادگیری یک دانش آموز وجود دارد فراموش نگردد، تا خسرانی متوجه آینده سازان این سرزمین نباشد و آموزش همه جانبه و فرد گرای همکاران بلند مرتبه با یک ارزشیابی دقیق، صحیح و بهنگام کامل تر گردد و فضای آموزش فرصت ظهور شایستگی های دانش آموزان را فراهم آورد.