تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

ویژگی های معلم خلاق

معلم خود، باید خلاق باشد و ازامکانات موجود حداکثربهره برداری را بنماید. آموزش دانش آموزان باید به جای تقویت حافظه درجهت ایجاد تفکری مولد وخلاق باشد. آنگونه که برخی افراد فکرمی کنند، معلم بودن کار آسانی نیست زیرامعلم با انسان درارتباط است نه با شئ. بنابراین اگر معلم بخواهد ارزش های انسانی رابه دانش آموزان بیاموزد خود بایداین ارزش ها را دارا باشد، پس برای پرورش دانش آموز خلاق باید ابتدا به فکر پرورش معلم خلاق بود. معلم باید رفتاری مثبت، خلاق و مناسب دربرخورد با دانش آموزداشته باشدو بین عقاید و اندیشه های جدید ارتباط به وجود آورد. یک معلم خوب می تواند یک روانشناس خوب هم باشد. او برای شناخت نیازهای دانش آموزان باید ازتوانایی ها، علائق ونقاط قوت وضعف یکایک آنان آگاه باشد . معلم باید به فرصت هایی که دراین زمینه به وجود می آید بهای بسیاری بدهد و همواره الگویی برای دانش آموزان باشد. یک معلم برای آموزش خلاقیت باید از هرجهت آگاهی داشته باشد و پذیرای احساسات و تجارب دیگران باشد. بایداطلاعات جدید و ارتباط مفاهیم را دریابد و درجهت پیشبرد سطح علمی و آموزشی خود مرتب کمک و تشویق شود و پیوسته به دنبال حل مسائل برآید. معلم باید بیاموزد که مشاهده گرخوبی باشد و هر مشاهده ای برای او ایجاد سؤال کند. معلم باید قادر باشد بین حقایق و آنچه خودش مشاهده می کند فرق بگذارد و درنتیجه دریابد که مشکلات احتیاج به راه حل دارند. معلم باید با آگاهی، فرایند آموزشی راپیش ببرد و با توجه به مراحل آن، دستاوردهای هرمرحله و ابتکار عمل خود را بسنجد. ضمن اینکه این سنجش می تواند توسط دیگران هم انجام شود. معلمان باید برتری فکری بعضی از دانش آموزان رابپذیرند. یک معلم خوب نباید در تدریس موضوع اصلی پی در پی مرتکب اشتباه شود. و در صورت بروز اشتباه، آن را صریح و منطقی بپذیرد. او نباید خود را مسئول دانستن همه سؤال ها بداند. دربعضی موارد عدم حضور ذهن برای پاسخ به سؤال امری طبیعی است. در عین حال راهنمایی صحیح دانش آموز برای رجوع به افراد مطلع، دایرة المعارف وکتاب های دیگر ضروری به نظر می رسد. و در پایان معلم نباید پیشنهاد ها و فکرهای جدید دانش آموزان را مورد انتقاد یا داوری عجولانه قرار دهد تا دانش آموزان بتوانند به راحتی عقاید و نظریات علمی خود را ابراز نمایند. عصبانیت و نگرانی در مقابل پاسخ بی ربط دانش آموزان بی مورد است این کار باعث ازبین رفتن استعداد های نهانی آنان می شود. برخی از ویژگی های معلم خلاق که خلاقیت او منجر به بازدهی بیش تر کلاس و تدریس او می انجامد: 1: فردی انتقاد پذیر باشد. 2: تحمل عقاید نو دانش آموزان را داشته باشد. 3: از صبر و تحمل بالایی برخوردار باشد. 4: به تفاوت های فردی و منحصر به فرد بودن تک تک دانش آموزان اعتقاد داشته باشد. 5: از انگیزه ای قوی برخوردار باشد. 6: پذیرایی ایده ها و نظرات غیر عادی دانش آموزان خود باشد. 7: دوست دار هنر وزیبایی شناسی باشد. 8: تا حد امکان به دانش آموزان خود آزادی عمل بدهد. 9: در چند زمینه ی مختلف معلومات و مهارت داشته باشد. 10: برای هر دانش آموز احترامی ویژه قائل باشد. 11: خیال پردازی دانش آموزان را تشویق کند. 12: در مواقع لزوم بتواند کودکانه بیندیشد و کودکانه عمل کند. 13: به دانش آموزان خود اجازه دهد که گاهی اشتباه کنند!
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *