۱- ایده ها و نظرات خود را بدون ترس در كلاس مطرح می كند.

 

۲- معمولا برای مسائل راه حل ها و پاسخ هایی متفاوت از سایر دانش آموزان ارائه می كند.

 

۳- به فعالیت هنری علاقه ی زیادی دارد و در این زمینه دارای تجربه و مهارت است .قبل از این كه گردو را بشكنم به این فكر افتادم كه شاید بتوانم با دو نیمه ی پوست آن دو تا لاك پشت درست كنم!

 

۴- غالبا ایده ها و راه حل های بیش تری نسبت به سایر هم كلاسی های خود پیشنهاد می كند.

 

۵- معمولا قادر است باطنز پردازی ها و شوخی های جالب دیگران را بخنداند.

 

۶- تمایل زیادی به تغییر نظرات معلم و یا مطالب كتاب دارد.

 

۷- در كلاس اغلب سوالاتی غیرعادی و گاه عجیب و غریب می پرسد.

 

۸- علاقه ی زیادی به نقاشی و ترسیم افكار و ایده های خود دارد.

 

۹- انتقاد گر است و هر نظر و عقیده ای را به راحتی نمی پذیرد.

 

۱۰- گاهی به خاطر بیان نظرات و ایده های عجیب و غریبش در نظر دانش آموزان دیگر فردی غیرعادی جلوه می كند.

 

۱۱- از قوه ی تخیل خوبی برخوردار است.

 

۱۲- معمولا در كلاس با آب و تاب صحبت می كند و سعی می كند ایده هایش را با جزئیات كامل شرح دهد.

 

۱۳- دارای ابتكار است و غالبا ایده ها و پاسخ های منحصر به فرد ارائه می كند.

 

۱۴- حساس ،باریك بین و نكته سنج است .

 

۱۵- بسیار فعال است و غالبا در آن واحد چند طرح و ایده در زمینه های مختلف را در سر می پروراند.

 

۱۶- به تجربه و آزمایش علاقه ی فراوانی دارد

 

۱۷- در نفوذ و تاثیر گذاری بر دوستان خود از توانایی زیادی برخورداراست.

 

۱۸- آمادگی طرد شدن و عدم تایید از طریق دیگران را داراست .

 

۱۹- به مطالعه ی موضوعات متنوع و گوناگون علاقمند است و زمان قابل توجهی را به این امر اختصاص می دهد.

 

۲۰- از اطلاعات عمومی زیادی برخوردارست و سعی می كند كه از آن ها استفاده ی عملی و كاربردی كند.