۱-     علاقه وعشق معلمی : هر معلمی در درجه اول باید به این شغل شریف علاقه داشته و به آن عشق بورزد. در اینصورت تمام کارها و مشکلات آن به آسانی حل شده و مانعی در سر راه خود نمی بیند. در غیر اینصورت معلم نمیتواند براحتی از پس مشکلات و محدودیتهای پیش آمده آن برآید.

۲-     خلاق بودن : معلم نباید فقط به محتوای کتب تاکید کند . بلکه همیشه باید در جهت غنی ساختن و کامل نمودن این محتوا بکوشد و خودش جهت پر بار نمودن آموزش ویادگیری از دانسته ها و اطلاعات خودش هم به طور موثر و مفید استفاده نماید.

۳-     توجه به تفاوتها فردی دانش آموزان : خداوند در آفرینش انسانها نیز یکسان عمل نکرده و انسانها با استعداد ها ، تواناییها و خصوصیات متفاوتی آفریده شده اند. معلم نیز در امر آموزش و یادگیری دانش آموزان باید به این مسئله بسیار اهمیت داده و از تک تک دانش آموزان به تناسب استعداد و توانایی آنها رفتار کند و از آنها کار و نتیجه بخواهد.

۴-     تعامل معلم با دانش آموزان ، والدین وهمکاران ): معلم باید ارتباط خوب و موثری با دانش آموزان والدین وهمچنین همکاران داشته باشد این کار باعث می شود که معلمان با یکدیگر همفکری کنند و از دانسته ها و روشهای آموزشی یکدیگر بهرمند شوند ، با اولیاء هم در جریان مسائل و مشکلات یکدیگر قرار گیرند و با همکاری یکدیگر امر تعلیم و تربیت را پیش ببرند ، با دانش آموزان نیز باعث میشود که بیشتر به همدیگر نزدیک شده و همدیگر را بفهمند و دانش آموز بیشتر می فهمد که چگونه عمل کند.

۵-     برخورد  و ارتباط یکسان و مساوی با دانش آموزان : معلم باید در ارتباط و امر یادگیری دانش آموزان به طور یکسان عمل کند . و هیچ مسئله ای باعث نشود که باعث تفاوت گذاشتن بین داش آموزان شود. در صحبت کردن ، توجه کردن ، اهمیت دادن ، مسئولیت دادن ، تشویق کردن و حتی نگاه کردن باید کاملاً به طور یکسان عمل کند.

۶-     معلم باید خیلی مراقب باشد : دانش آموزان خیلی حساس هستند و تفاوتهای آگاهانه و ناآگاهانه معلم  را زود می فهمند ، و باعث رنجش خاطرشان شده و در اعتماد به معلم دچار شبهه می شود.

۷-     در بازخورد دادن به دانش آموزان : موقع بازخورد دادن به دانش آموزان ابتدا نقاط مثبت و بارز دانش آموز را توصیف کرده و نقاط ضعف و مشکلات وی را باز گو نماید. و دانش آموز بداند که کجا مشکل دارد ئ چکار باید بکند . همچنین از تشویقات بجا و مفید استفاده کند . و به نظر من در تنبیه دانش آموز باید خیلی مراقب بود و تا جایی که ممکن باشد از تنبیه کمتر استفاده شود.

۸-     ویژگیها و خصوصیات خوب و مورد قبول را عملاً به دانش آموزان نشان دهد ، خصوصیات و ویژگی های برجسته انسان دوستی ، عدالت ،رعایت حقوق یکدیگر ، مهربانی ، ارزش گذاشتن برای عقاید یکدیگر و …… را عملاً به آنها یاد دهد. یعنی کارها و گفته هایش نمونه بارز این ویژگیها باشند.

۹-     دانش آموزان را با یکدیگر مقایسه نکنند بلکه با خودشان مقایسه شوند . با توجه به تفاوتهای فردی دانش آموزان ، آنها باید با خودشان مقایسه شوند یعنی در پیشرفت تحصیلی و رشد وی باید با وضعیت قبلی مقایسه شوند نه دانش آموزان .مثلاً دانش آموز ی طی چند مرحله املا گرفتن ۳ غلط دارد و از تعداد آنها کاسته نشده است پیشرفتی نداشته است ولی دانش آموزی که ابتدا ۷ غلط داشته و لی بعد از چند مرحله املا گرفتن به ۳ غلط رسیده دانش آموز اول هیچ پیشرفتی نداشته ولی دانش آموز دوم پیشرفت خوبی داشته است.

۱۰- معلم باید به روز شود : یعنی مرتب باید در جریان تحولات و تغییرات آموزشی و روشهای بازدهی یادگیری قرار گیرد . وهمیشه بهترین و موثرترین روشها را برای آموزش ، ارتباط با دانش آموزان ، روشهای باط بازخورد و ارزشیابی ، تشویق و تنبیه و …… بکار گیرد . و فقط به موارد نکات اشاره شده در کتب اکتفا نکرده و حتی می تواند در جریاتن کارها و روشهای آموزشی کشورهای پیشرفته نیز قرار گرفته و الگو بگیرد.