تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

هجده توصیه کاربردی برای مدیران آموزشی موفق

۱) محیطی را فراهم می کنند که همه اشخاص در آن بتوانند موفق شوند. ۲) هدف های معین و قابل وصول دارند. ۳) می دانند که همکاران آنها چه آمادگی هایی دارند و چه کارهایی را می توانند بهتر انجام دهند. ۴) مطمئن هستند که تک تک همکارانشان، آنها را شناخته و دریافته اند. ۵) طرح های روشن وقابل اجرایی دارند و به همه آنها می اندیشند. ۶) الگوهای مناسبی برای همکارانشان هستند، بدون اینکه خودنمایی کنند. ۷) فهمیده اند که : موفقیت، فرایندی است درونی، نه بیرونی . این موضوع را باور دارند و بر این مبنا به آینده می اندیشند. ۸) برای افرادی که با آنان کار می کنند، هدف هایی دارند و آن افراد هم می دانند که مدیرشان چه انتظارهایی از آنان دارند. ۹) از شنیدن افکا ر نو و خلا قانه همکاران خود خوشحال می شوند، لذت می برند و بدون توجه به موقعیت های متفاوت آنان، تشویقشان می کنند. ۱۰) با مردم، به ویژه همکاران خود، مثبت حرف می زنند و نسبت به آنان گرایش مثبت دارند. ۱۱) این واقعیت ها را دریافته و باور کرده اند که زندگی، با برقراری ارتباط آغاز و با قطع ارتباط (به شکل این جهانی) پایان می یابد. – سلا مت و سعادت آدمی به چند و چون همین ارتباط بستگی دارد; بستگی مستقیم. – مدیریت، خصوصا مدیریت آموزشی، یعنی برقراری و گسترش و تقویت ارتباط های سالم و موثر با مردم ونهادهای اجتماعی . – مدرسه زنده و پویا ، مدرسه ای است برخوردار از روابط و ارتباطات میان همه مولفه های انسانی آن و نخستین درسی که محصلان از مدرسه (معلمان، مدیر وکارکنان) می گیرند، طبعا کیفیت همین ارتباط هاست، یعنی پایه زندگی سالم و لذت بخش . ۱۲) این واقعیت را دریافته و باور کرده اند که: مدرسه، محل زندگی کردن است، نه آماده شدن برای زندگی. بنابراین طوری باید اداره شود و شرایط فرهنگی آن طوری فراهم شود که دانش آموزان عملا : سالم و شاد زیستن را تجربه کنند. باهم زیستن را تجربه کنند. یاد بگیرند همدیگر را تحمل کنند. آزاد اندیشی، متفاوت اندیشی، فراتراندیشی و باز اندیشی را تجربه کنند راحت سخن گفتن و اظهار نظر کردن را بیاموزند. ۱۳) می دانند که چگونه به شکوفایی استعدادها و خلاقیت ها کمک کنند و محیط را نشاط انگیز، امیدبخش، چالش برانگیز، مهرآمیز و توام با احترام متقابل گردانند. ۱۴) می دانند و باور دارند که از جمله انگیزه های فعالیت انسان، انتظاراتی هستند که او از خودش دارد و دیگران از او دارند. در محیط مدرسه ، انتظارات روشن و برجسته مدیر از همکاران و حتی دانشآموزان از جمله عوامل تعیین کننده در چند و چون فعالیت های آموزشی معلمان و محصلان به شمار می روند. ۱۵) همواره به همکاران خود یادآوری می کنند که : بیایید با هم باشیم، بیایید با هم جست و جو کنیم، بیایید با هم و از هم یادبگیریم، بیایید با هم تجربه کنیم، بیایید با هم پیگیری کنیم، بیایید با هم خلق کنیم، بیایید با هم بیازماییم، بیایید هم یار و همدل و همدرد همدیگر باشیم، بیایید با هم استفاده کنیم، بیایید با هم هدف ها را تعیین کنیم، بیایید باید هم برای رسیدن به آن هدف ها تلا ش کنیم، بیایید با هم به موفقیت یکدیگر کمک کنیم که موفقیت نیز فرایندی است اجتماعی . یعنی مستقیما به ارتباطات وابسته است. ۱۶) می دانند و باور کرده اند که مدیریت آموزشی، نوعی مهارت و فرآیند است که به یادگیری و تجربه مداوم بستگی دارد. از این رو مدیر مدرسه، از مطالعه مداوم لذت می برد و همکارانش را نیز به یادگیری مداوم تشویق می کند ومدرسه را به شکل : کارگاهی آموزشی و منبع معتبر یادگیری در می آورد. ۱۷) سرانجام می دانند و باور دارند که مدیر سالم و شایسته، شخصا و مستقیما فعالیت های خود را ارزشیابی می کند و در واقع نخستین انتقادگر، خودش است و نیز نخستین فردی است که موفقیت ها و پیشرفت های خود را درمی یابد. پس بیایید: مدیریت را جدی و تعیین کننده تلقی کنیم از افزایش و تقویت مهارت های مدیریت موفق لذت ببریم، شرایط را برای رشد و تکامل خود و همکارانمان فراهم سازیم و با هم مسائل مان را حل کنیم. بپذیریم و واقعا باور کنیم که : می توانیم. می توانیم ، می توانیم: یادبگیریم، تغییر یابیم، تغییر دهیم، پیش برویم، پیش ببریم، به شرط برخورداری از اطلاعات روز، ارتباطات سالم و مثبت ، هماهنگی معقول، بردباری، عشق و امید، جرئت، ایمان، اعتماد و اعتدال در فرآیندهای زندگی. ۱۸) همواره به توصیه های دهگانه روان شناسان به قرار زیر عمل می کنند: نسبت به خویشتن، اطرافیان و حرفه تان گرایش مثبت داشته باشید و معلومات و مهارت های ضروری برای مدیریت آموزشی موفق را بیاموزید. با همکارانتان حرف بزنید و لبخند را هرگز فراموش نکنید. همکاران خود را به نام خصوصا نام کوچک بخوانید. صادقانه حرف بزنید و عمل کنید و سرمشق دیگران باشید. صریح و صدیق و رفیق و هم یار و مشوق باشید. محبتتان به دیگران خالصانه باشد نه از روی تظاهر و تعارف. در تحسین و تمجید، سخاوتمند باشید و انتقادهای همکاران را مفید تلقی کنید و درباره آنها بدون هرگونه تعصب و پیش داوری بیندیشید. احساسات دیگران را مراعات کنید از همکاری های دیگران استقبال کنید، کمکشان را بپذیرید و خود کمک آنها باشید. هرگز شوخ طبعی را فراموش نکنید تا مردم از دیدن شما خوشحال شوند.
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *