تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

نکته های طلایی برای معلمان موفق و خلاق2

31- در کلاس از تکیه کلام می پرهیزد. 32- در کلاس رقابت سالم ایجاد می کند. 33- در کلاس شاگردان را با ذکر مطالبی نسبت به کلاس و درس دلسرد نمی کند. 34- در کلاس و تدریس جذابیت ایجاد می کند. 35- در کلاس از افکار شاگردان بهره می گیرد و با آن ها مشورت می کند. 36- در کلاس و تدریس به تفاوت های فردی اهمیت می دهد. 37- در کلاس از فرآیند تقسیم کار خوب استفاده می کند. 38- در کلاس از لبخند به عنوان یک ابزار قوی استفاده می کند. 39- در کلاس به فضای فیزیکی اهمیت می دهد و تنوع را دوست دارد. 40- در کلاس از روش های مختلف تشویق و تنبیه به موقع استفاده می کند. 41- امتحان و ارزشیابی های مختلف را در اوقات معین و مشخص به عمل می آورد. 42- امتحان را وسیله ای برای گرفتن زهر چشم از شاگردان نمی داند. 43- امتحان را به عنوان ابزاری جهت رفع معایب تدریس خود می داند. 44- امتحان را پایان کار آموزش به حساب نمی آورد بلکه آن را مبنای کار آینده آن ها می داند. 45- امتحان و ارزشیابی را از قبل مشخص و چگونگی و هدف از آن را بیان می کند. 46- امتحان را طوری برگزار می کند استرس و اضطرابی ایجاد نکند. 47- امتحان و نتایج آن را وسیله مجازات کردن و سرافکنده ساختن دانش آموزان نمی داند. 48- امتحان و ارزشیابی را صرفاً برای نمره نمی داند و نمرات را بیهوده بالا نمی برد و قبول دارد که دانش آموز فراتر از نمره است. 49- امتحان را مختصر و مفید به انجام می رساند زیرا این چیزی است که بچه های امروزی به آن عادت دارند. 50- امتحان و ایام امتحانات را با دیگر معلمان هماهنگ می کند زیرا دلیلی ندارد دانش آموزان از چند جهت آماج امتحان قرار گیرند. امتحان را طوری طراحی و برنامه ریزی می کند که خوشایند برای شاگردان باشد. 51- معلم ما تا جایی که امکان دارد از تنبیه بدنی خودداری می کند. 52- معلم ما شاگردانش را با القاب بد صدا نمی کند بلکه با احترام از آن ها یاد می کند. 53- معلم ما عالی ترین و پاک ترین لباس ها که نه بدآموزی داشته باشد و نه پیروی از مدهای آنچنانی باشد می پوشد. 54- معلم ما به نظافت خود، کلاس، شاگردان و مدرسه اهمیت می دهد. 55- معلم ما به خوبی ایجاد انگیزه جهت پیشرفت تحصیلی شاگردان علاقمند کردن آن ها به تحصیل علم را انجام می دهد. 56- معلم ما راز نگه دار است و می تواند مشاور خوبی برای درد دل شاگردان باشد. 57- معلم ما معتقد است که انسان ها با هم متفاوت اند. 58- معلم ما در صورتی که در چهره شاگردان احساس خستگی مشاهده کند از ادامه تدریس خودداری و سعی می کند کلاس را با شیوه های دیگر پر بار نماید. 59- معلم ما در هنگام تدریس حالت یکنواخت ندارد و در یکجا نمی نشیند بلکه گاهی بلند شده و تحرک دارد و تن صدا را هم عوض می کند. 60- معلم ما به طرح درس اهمیت می دهد و مطابق آن عمل می کند. 61- معلم ما به مشکلات فردی دانش آموزان توجه دارد و در که صورتی نتواند آن را حل کند از دیگر کارکنان مدرسه و متخصصان کمک می گیرد.
مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *