در جملات تشویقی سعی کنید از نظرات توصیفی و خاص استفاده کنید.

یک وجه از عملکرد رفتار کودک را اشاره کنید و توضیح دهید که چطور این رفتار باعث شده به نتیجه خوب برسد.فرض کنید کودک‌تان در مرتب کردن اشکال خوب عمل کرده است در ادامه جملات تشویقی غلط و صحیح را با هم بررسی می‌کنیم.

در جملات تشویقی آنچه مهم هست کودک برای تلاشش باید تشویق شود پس اشاره به روند انجام کار بجای نتیجه کار باید انجام شود.

جملات تشویقی درست جملات تشویقی غلط
می‌بینم سخت کار کردی چه باهوش هستی
استراتژی که برای حل کردن این پازل بکار بردی خیلی عالی بود توانایی در حل کردن پازل عالی هست
در امتحان کردن راه‌های سخت برای حل معمای پازل خیلی خوب هستی یک پازل حل کننده عالی هستی