نابو در سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی

منتظر شما هستیم !
نابو در سومین نمایشگاه تکنولوژی آموزشی
محصولات و تجهیزات آموزشی و کمک آموزشی
۲۶ لغایت ۲۹ مهرماه ۱۳۹۷
ساعت بازدید ۱۰ صبح الی ۸ شب
محل برگذاری : اتوبان شهید چمران ، بوستان گفتگو