تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

معلم هنر

مهم ترین هدف آموزش و پرورش در تعلیم و تربیت دانش آموزان فراهم کردن شرایط و امکانات لازم برای بالا بردن سطح شناخت، تقویت، خلاقیت و قدرت بررسی نقد و تحلیل در آن ها است. یکی از راه های تحقق این امر آموزش صحیح هنر به دانش آموزان است. از جمله هنرهایی که می تواند دسترسی به اهداف مورد اشاره را تسریع کند، هنرهای تجسمی است به خصوص نقاشی و کاردستی. یقیناً هنرهای دیگر نیز هر کدام در بالا بردن بهره ی هوش، قدرت، ابتکار و تلطیف احساس سهمی دارند. ولی نقاشی و کاردستی جزء هنرهایی هستند که در حین تحصیل هر دانش اموز و در خلال آموزش هر درس بیش از هنرهای دیگر کارآیی دارند. هدف از آموزش هنر خصوصاً در مدارس هنرمند شدن دانش آموز نیست بلکه تنها برای تقویت شناخت دانش آموز از پیرامون خویش است. تا بحال هیچ کلاس و معلمی به خودی خود نتوانسته است یک هنرمند بسازد زیرا هنر امری ذاتی و فطری است کلاس آموزش هنر و دروس هنری فقط می تواند بخش صنعتی و نظری هنر را تامین کند و در بالا بردن سطح آگاهی ها و اطلاعات عمومی هنری دانش آموزان موثر باشند. لذا آنچه که در مدارس به عنوان هنر به دانش آموزان آموزش می دهند باید ابزاری برای شناخت مفاهیمی که در دیگر دروس آوزش داده می شود باشد.

وظایف معلمان هنر

با توجه به اهداف بیان شده توانایی ها و امکانات بالقوه هنر در امر ایجاد شناخت و کشف حقیقت و نیز ایجاد آمادگی در یادگیری دروس دیگر شایسته است که معلمان ضمن باور داشتن این قوت و امکان خودشان را برای رسیدن به آن اهداف تجهیز کنند. داشتن مهارت و دانـش نظری لازم در امر هنر شنــاخت کودکان و نوجوانــان و باور کردن توانایی های بی شمار آنان شرایط یک معلم توانا را فراهم می کند. درک هنر و دانش آموز هدف مشخص برنامه ریزی صحیح و اعتقاد و عشق به کار یافتن راه ها و روش های جدید و آزمایش شده نگاه انتقادی به آنچه که در گذشته انجام گرفته و برخورد خلاقانه ـ ابتکاری و دلسوزانه در آموزش هنر.

ورود به کلاس بازدهی سرشار از نکته های جدید روش های راهبردی مناسب برنامه ی پیش بینی شده است. هر معلم هنری که توانایی های فوق را داشته باشد قطعاً می تواند از این طریق مهارت های دانش آموزان را افزایش دهد. به آن ها نظم، منطق و انضباط را بیاموزد. اعتقاد به نفس شان را زیاد کند. اصول و پایه ی زیباشناسی را به آنها تفهیم نماید و سرانجام شاگردانی خلاق و مبتکر تربیت کند.

روش تدریس هنر به دانش آموزان

اجرا کردن بعضی از دروس چه در بخش آموزش نقاشی و چه در آموزش کاردستی مستلزم فراهم آمدن ابزار است. این ابزار ممکن است در بعضی از مناطق یا مدارس میسر نباشد. و به حد ایده آل نرسد. در این صورت لازم است امکاناتی برای جایگزین کردن آن ها پیش بینی شود و معلمان نیز با کوشش و بکارگیری قوه ی خلاقیت شرایط را برای انجام دادن مفاد درس فراهم کنند دانش آموزان سال های اول و دوم در پاره ای از موارد سوم دبستان توانایی انجام دادن بعضی از کارهای تجـسمی یا کاردستی را ندارند. لازم است معلمان از راه های معقول و مطلوب شادابی کلاس و دانش آموزان را فراهم کنند و نیز انجام کارهایی را که از آن ها بخواهند که در توان و امکانشان باشد و باید رعایت موازین ایمنی صورت بگیرد. بکارگیری ابزاری چون قیچی، چاقو، چسب مایع و امثال این ها به دانش آموزان آموزش داده شود و استفاده هر کدام از آن ها در جای خود تشریح شود.

معلم باید هنگام تکلیف دادن به دانش آموزان هدف خاصی را نیز برای آن ها درنظر بگیرد. همان طور که در آغاز هر درس هدف کلی آن مشخص شده است در ضمن برای روشن شدن اهداف جزیی باید پیش بینی های لازم نیز صورت گیرد و نوع فعالیت دانش آموزان به گونه ای صورت گیرد که هدف موردنظر حاصل گردد. اگرچه در همه ی درس ها سعی شده است قوه ی خلاقیت و ابتکار دانش آموزان تقویت شود ولی گاهی بازگو کردن داستان کوتــاه و ترغیــب دانش آمــوزان به نقاشی کردن صحنه های آن نیز می تواند فرصت های مناسبی را برای ابراز عقیده و به پرواز درآوردن پرنده ی تخیلات آن ها پیش آورد. نقاشی دنیای زیر آب، آسمان ها، بهشت، رویاهای شبانه و امثال این ها می تواند تخیلات دانش آموزان را قوت بخشد.

انجام دادن کارهای گروهی یکی از مواردی است که بسیاری از نکته ها را می توان در خلال آن آموزش داد. نقاشی گروهی یا کارهای دیگری چون چاپ دستی ـ مجسمه سازی ـ طراحی صحنه و امثال این ها را می توان آن ها را در کاغذ با حجم های بزرگ به نمایش درآورد و هیجان زیادی در دانش آموزان ایجاد می کند.

ارزش یابی آثار دانش آموزان

1ـ در انتهای هر درس درباره ی روش ارزشیابی آثار دانش آموزان مطالبی بیان شده است. ارزش یابی کارهای آموزشی اصولاً بایــد با روحیه ای هدایتی، تشویقی، صــورت بگیرد. می توان در ابتدای از هر کاری تعریف کرد. نکات قوت آن را بیان نمود. و نوآوری های آن ها را یادآور شد و سپس با زبــان ملایم آموزنده و محبت آمیز ایرادها و اشکالات را نیز تذکر داد.

2ـ در ارزشیابی آثار لازم است به تکالیف خواسته شده در درس شرایط و توانایی های دانش آموز توجه کرد.

3ـ به نمایش گذاشتن آثار دانش آموزان ایجاد رقابت در آن ها و ارزشیابی قیاسی آثارشان مطلوب و پسندیــده است و هیجـــان قضــاوت را بیش تر می کند. این امـر به دانش آموزان می آموزد که چگونه درباره ی آثار هنری قضاوت کنند.

نگهداری ابزار و مواد

تهیه ابزار و مواد شاید مشکل نباشد ولی نگهداری آن ها مهم است. برای بهره برداری بیش تر و بهتر باید هر کدام از ابزار و مواد مصرفی خود را به خوبی بشناسیم و به نحو شایسته ای از آن ها نگهداری کنیم.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *