تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

شخصیت فرزندتان را به خاطر نمره ضعیف تخریب نکنید.

دریافت کارنامه تحصیلی معمولا برای دانش آموزان و والدین آن ها با اضطراب و دلهره همراه است و این استرس در میان دانش آموزانی که به هردلیل امتحان خود را باموفقیت برگزار نکردند، بیشتر دیده می شود.

بدون شک همه دانش آموزان در امتحانات نتایج دلخواه و مناسب را بدست نمی آورند و علت این مساله نیز به عوامل مختلفی بستگی دارد.

ویژگی های فردی دانش آموز، عوامل آموزشگاهی، خانوادگی و اجتماعی می تواند در نحوه نتیجه گیری دانش آموز موثر باشد اما برخی از والدین بدون توجه به این مسایل، نتایج ضعیف درسی فرزندان خود را برنمی تابند و پس از اطلاع از نمرات ضعیف فرزند خود، به آن ها برچسب های ناروایی می زنند.

زدن برچسب نه تنها هیچ کمکی برای پیشرفت تحصیلی دانش آموز نمی کند بلکه در اغلب موارد دانش آموز را از اشتیاق ادامه تحصیل و کسب موفقیت درسی هم باز می دارد.

یک برخورد نامناسب می تواند همه تلاش های والدین، معلمان و مسئولان مدرسه را باناکامی روبه رو کند و به یقین این نتیجه مورد نظر هیچ یک از عوامل یاد شده نیست. کارشناسان تربیتی به خانواده ها توصیه می کنند که هنگام دریافت کارنامه دانش آموزان و اطلاع از نمرات ضعیف فرزندان خود، مواظب روح و روان آن ها باشند و از سخت گیری و بی احترامی نسبت به آن ها پرهیز کنند.

مواظب شخصیت فرزند خود باشید. به او برچسب هایی نظیر تنبل، کودن، بی عرضه و غیره نزنید بلکه با تاکید بر نقاط مثبتش در وی انگیزه فعالیت ایجاد کنید.

در هنگام دریافت کارنامه، بهتر است او را در موقعیت هایی قرار دهیم که فعالیت هایش توام با موفقیت و تجربه های شیرین باشد.

همواره سعی کنید توانمندی های او را مد نظر قراردهید نه ضعف های او را.

به تفاوت های فردی فرزندتان توجه کنید، مبادا او را با دیگران مقایسه کنید بلکه تنها می توانید نمرات او را با یکدیگر مقایسه کنید.

توقع و انتظار از فرزندتان در حد توانایی هایی او باشد.

وقتی نمرات فرزندتان ضعیف است تنها او را مقصر ندانید و این پرسش ها را از خود بپرسید که آیا الگوی تلاش و جدیت برای او بوده اید؟ آیا جریان تحصیل او را پیگیری کرده اید؟ آیا محیط خانه برای درس خواندن آماده بود؟ آیا دوستان او را می شناسید؟ و آیا ضعف جسمانی و بیماری نداشت؟

چنانچه نمره خوب یا نسبتا خوب در کارنامه وجود دارد به آن اشاره کنید. اگر همه نمرات درسطح پایین است باز می توانید از نمرات دیگر بالاتر اشاره کنید و سپس علت ضعیف بودن نمرات را از فرزند خود جویا شوید و به به فرزندتان بگویید چه کمکی از دست ما بر می آید.

با یکدیگر همه راه های ممکن را بررسی کنید و به او اطمینان دهید که شما حامی او هستید، او را دوست دارید.

اگر بعداز بررسی علل، درصدد رفع ضعف خود است، تا آن جا که امکان دارد شرایط فعالیت را برای او آماده کنید و به فرزند خود قوت قلب دهید و متذکر شوید که هنوز دیر نشده است.

با نگاه دقیق به کارنامه نمرات درس های مختلف را با میانگین درس های کلاس مقایسه کنید و نمرات خوب و خوب تر را مورد توجه قرار دهید و برای تلاشی که در کسب آن ها صورت گرفته وی را تحسین کنید.

با کمک و تمایل فرزند خود،برنامه ای برای آمادگی و مرور درس های تجدیدی برای او تنظیم کنید تا دانش آموز از هم اکنون به فکر امتحانات مجدد (شهریور ماه) باشد.

عدم موفقیت دانش آموز در درس ها نباید سبب محرومیت او از تفریح، مسافرت، گردش با دوستان و استراحت شود بلکه باید برای همه کارهای او برنامه ریزی کرد زیرا فرزند شما به همه آن ها نیاز دارد.

فراموش نکنیم که دانش آموز ناموفق نیز مانند سایر دانش آموزان حدود ۹ ماه تلاش کرد و برای موفقیت در امتحانات و ورود به سال تحصیلی آینده، نیاز به گردش و تفریح و استراحت کافی دارد.

بامشاورمدرسه نیز مشورت کنید تا شمارا در پیداکردن بهترین راه حل و علت مشکل یاری کند.

کارنامه هوشمند نرم افزار نابو

کارنامه هـر دانـش آمـوزی ویژگـی منحصـر بـه فـرد خـود را دارد. دریافـت بازخوردهـای منظـم، موثرتریـن راهبـرد بـرای پیشـرفت درسـی و رفتـاری دانـش آمـوزان اسـت. بـا دریافـت بازخوردهـای منظـم وضعیـت آموزشـی و رفتـاری از طریـق قسـمت کارنامه هـای نـرم افـزار نابـو، توانایی هـا و نیازهـای دانش آمـوز شناسـایی شـده و امـکان ایجـاد راهکارهــای مخصــوص هــر دانش آمــوز از طــرف مدرســه مهیــا می شــود.

در نرم افزار نابو می توانید کارنامه فرزندان خود را به صورت ماهانه و ترمی و یا مدت زمان مشخص شده توسط مدرسه را رویت کنید.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon