عارفان علم عاشق می شوند
بهترین مردم معلم می شوند
عشق با دانش متمم می شود
هر که عاشق شد معلم می شود
روز معلم را به شما تبریک عرض می نماییم .
پاینده و سربلند و پیروز باشید .