درک احساسات کودکان مساله ی بسیار مهمی است و می تواند بر آن ها تاثیر مستقیم بگذارد . کودکانی که می توانند زندگی خودشان را کنترل کنند اجازه نخواهند داد تا زندگی ، آنها را کنترل کند .

زمانی که دختر شما از مدرسه به منزل می آید ، شما بلافاصله متوجه می شوید که اتفاق عجیبی برای او رخ داده است . می توانید این رویداد را در چشمان او ، طرز راه رفتن و حتی ایستادن او مشاهده کنید .

او از فرط خوشحالی ، کلمات را با دشواری بیان می کند . « مامان! یادت هست که من یک گزارش را به صورت کتابچه نوشته بودم ، امروز خانم معلم بعد از خواندن این گزارش به من بیست داد . »شادی و خوشحالی او نیز ، به شما سرایت می کند . واکنش شما مشخص است : « خبر خیلی خوبیه ! خیلی خوشحالم ! »

تلاش برای درک احساسات کودکان

ممکن است درک احساسات او در روز های دیگر ، دشوار و مشکل باشد . چشمان او حالت محافظه کارانه داشته باشد و حرفی در مورد رویدادهای مدرسه نزند .

شما نمی دانید چگونه سر صحبت را با او باز کنید و یا این که چگونه او را وادار به حرف زدن کنید . اگر در این خصوص پافشاری کنید ، ممکن است او را رنجانده و نتیجه ای نگیرید .

امکان دارد در روز های دیگر خسته و غمگین باشد و در پاسخ به شما باصدایی که به دشواری شنیده می شود بگوید : فرید به من گفت که منو دوست نداره و دیگه بهترین دوستش نیستم . »

شما در جواب او چه می گویید ؟ چگونه می توانید کمک کنید تا او احساس بهتری داشته باشد ؟

درک احساسات  فرزندان از همان سنین کودکی

احساسات نه تنها در همه افراد وجود دارد ، بلکه از بدو تولد همراه ماست . فقط به طفل گرسنه ای که طلب غذا می کند نگاه کنید ، متوجه عواطف متغیر او خواهید شد که در صورت او به شکل خشم ، درماندگی ، شگفتی ، خرسندی و خوشحالی مشاهده می شود . اما چیزهای اندکی وجود دارند که به سختی ، احساسات را مدیریت می کنند .

گرچه درک احساسات کودکان  غیر قابل توصیف بوده و ما نمی تواتیم آن ها را لمس کنیم و یا ببوییم . اولین گام برای کمک به فرزندتان توجه به احساسات اوست ، احساساتی که شما نیز با آن ها در گیر هستید .

زمانی که به احساسات خود واقف شدید و آن ها را درک کردید می توانید به فرزند خویش کمک کنید .

کودکان چگونگی واکنش به احساسات را از ما یاد می گیرند . به طور مثال ، زمانی که ما شادی و خوشحالی را تجربه می کنیم و یا این خوشحالی را در چشمان فرزندمان مشاهده می کنیم به او می گوییم : « امروز خیلی خوشحالی ! » و یا اینکه  « چرا ناراحتی ؟ » اکثر اوقات کودکان یاد می گیرند احساسات درونی خویش را با کلمات بیان کنند .

شناسایی و تشخیص احساسات و هیجانات کودکان

شناسایی هیجانات ودرک  احساسات کودکان یک ابزار قدرتمند است . کودکان زمانی که می توانند چگونگی احساسات خویش را توصیف کنند ، کنترل بیشتری بر احساس های خویش خواهند داشت . به همین علت ، کمک به درک و استنباط دامنه وسیع هیجانات و احساسات کودکان ، امری مهم تلقی می شود .

بنابراین ، این نکته حایز اهمیت است که برای کمک به کودکان جهت یادگیری ، طبقه بندی و درک احساساتشان یاری شوند تا برای بیان این احساس ها ، حسی همراه با ایمنی و اطمینان داشته باشند .

در تحقیق و پژوهش های مربوط به کودکان ، متوجه شدیم زمانی که کودکان احساس ایمنی می کنند ، از صحبت کردن درباره هیجانات خویش لذت می برند ، حتی اگر برخی از این احساس ها زیاد خوشایند نباشند . لازم به ذکر است که این مساله در پسرها نیز به اندازه ی دختر ها نمود پیدا می کند .

ارتباط احساسات و یادگیری در کودکان

برخی اوقات بیان کردن این احساسات ، برای کودکان سخت و دشوار می باشد . به ویژه برای پسران زیرا ، کنترل کردن احساساتی مانند : نا امیدی ، سرخوردگی ، غمگینی ، ترس و خشم برای آنها مشکل می باشد .

در مورد برخی از احساسات مبهم و گنگ ، مانند استرس و اضطراب ، بررسی هایی را انجام داده اند که ریشه ی این نگرانی ها می تواند از برگزاری آزمون ، ثبت نام در مدرسه ی جدید و فشار های هیجانی باشد . همانطور که می دانید استرس ها ، در امر یادگیری مداخله کرده و ایجاد اختلال می کنند .