ترس در کودکان چگونه به وجود می آید ؟

عوامل ایجاد ترس در کودکان چیست ؟

در برابر ترس در کودکان چه واکنشی نشان دهیم ؟

بچه ها ، احتیاج به کمک را اغلب با ابراز ترس بیان می کنند . آنان ، پدر و مادر را اولین حامی و کمک رسان خود می دانند و پدر و مادر با رفتار آگاهانه ی خود می توانند به کودک خویش کمک کنند که بر ترس هایش غلبه کند ؛ در حالی که گاه با رفتار ناآگاهانه ی خود ، آثار جبران ناپذیری بر روح کودک می گذارند ؛ رفتاری که ممکن است ترس های کودک را تشدید کند ، یا او را از ابراز ترس هایش نزد والدین باز دارد .

ترس : واکنشی هیجانی در مواجهه با موقعیت خطرناک یا تهدید سلامتی است .

عوامل ایجاد ترس های کودک

در این بخش ، راه هایی برای تصحیح رفتار والدین در مقابل ترس های کودک ارائه می شود :

۱ – ترس در کودکان را یک واقعیت بدانید :

وقتی کودک از ترس هایش با شما صحبت می کند ، با آرامش و چشم در چشم ، دست های کودک را در دست های خود نگه دارید و به او اطمینان دهید که پدر و مادر همیشه مراقب تو هستند و در مقابل خطرات ، از تو مراقبت می کنند .

اگر با او هراسان و نگران صحبت کنید ، او علاوه بر ترس ، مضطرب و نگران هم می شود . برای مثال باید بگوییم : من می دانم که صدای هواپیما بلند و ترسناک است ؛ ولی به تو آزاری نمی رساند . هواپیما به ما کمک می کند که آسان تر سفر کنیم .

۲ –  ترس در کودکان به دلیل عدم شناخت

بعضی اوقات ، بچه ها به علت نا آگاهی ابراز ترس می کنند . مثلا قرار است بچه را برای اولین بار به محیط جدیدی مانند مهد کودک ببرید . کودک چون خبر ندارد که قرار است چه موقع ، چه جایی و با چه کسانی باشد ، احساس سردرگمی و نگرانی می کند و به مادرش می گوید : من می ترسم به آن جا بیایم .

پدر و مادر وظیفه دارند برنامه هایشان را پیشتر برای کودک خود توضیح دهند ؛ چون او یکی از اعضای خانواده است . پس چند روز جلوتر او را برای آشنایی به مهد کودک ببرید و از محل جدید با اشتیاق یاد کنید و برای او توضیح دهید ( با هیجان ) که قرار است آن جا مثل خانه باشد

۳ – گاهی ترس در کودکان برای جلب توجه است

گاهی کودک ابراز ترس می کند ، و در نتیجه ، مادر یا پدرش ، او را در آغوش می گیرند و نوازش می کنند . ممکن است ، بله ممکن است کودک آگاهانه بترسد ؛ بدین معنا که کودک متوجه شده که هر گاه می گوید می ترسم ، به او توجه می شود و او را نوازش می کنند .

در این مواقع ، اشتباه از طرف پدر و مادر است که فرزندشان احساس کمبود توجه و نوازش می کند . والدین باید کودک خود را چنان از نظر عاطفی اشباع کنند که کودک نیازش را چنین ابراز نکند . کودکان مانند غذا به آغوش والدین و محبت آنان احتیاج روزانه دارند .

اگر احساس کردید ترس کودک از نوع جلب توجه است ، در مواقع بازی ، تماشای تلویزیون یا خوابیدن ، در کنار او دراز بکشید ، یا او را در آغوش بگیرید . همچنین در هنگام چنین ابراز ترسی ، آن را نشنیده بگیرید و کمتر به ترسش توجه کنید . سه هفته طول می کشد تا متوجه شود که این نوع جلب توجه ، نزد شما مقبول نیست .

.

۴ – ترس از هیولا

گاهی اوقات بچه ها سراسیمه از اتاقشان خارج می شوند و می گویند که یک هیولا یا آدم فضایی یا اژدها در اتاق من وجود دارد .