تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

تخفیف ویژه جشنواره رمضان

اگر شما هم صاحب مدرسه باشید، می توانید از نرم افزار نابو به عنوان نرم افزاری هوشمند برای مدیریت مدرسه خود انتخاب کنید.

 • مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیاء
 • دریافت پیام تولد فرزندان دلبندشان
 • نمودارهای وضعیت درسی – رفتاری
 • مدیریت رویدادهای تحصیلی و رفتاری
 • شناخت و آگاهی از عملکرد رفتاری فرزند خود
 • کارنامه توصیفی با تمام جزئیات آموزشی و رفتاری
 • مداخله بهنگام در امور تحصیلی و رفتاری فرزند خود
 • گزارشگیری با بازه زمانی دلخواه ، در زمینه تحصیلی و رفتاری
 • مشاهده و بررسی آنلاین وضعیت تحصیلی و رفتاری فرزند خود
 • در دسترس بودن اطلاعات تحصیلی و رفتاری به صورت لحظه ای
 • امکان تعیین دقیق نقاط قوت فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
 • امکان تعیین دقیق نقاط ضعف فرزند خود به صورت درس به درس و کلی
 • اقدام های بهنگام در خصوص جلوگیری از افت تحصیلی با توجه به اطلاعات لحظه ای
 • ارسال پیام حضور و غیاب دانش آموز در مدرسه، بعد از ورود همکار به کلاس در اولین ساعت حضور
 • تشویق های بهنگام و متناسب با زمان و میزان پیشرفت فرزند خود با توجه به اطلاعات لحظه ای
 • سهولت استفاده ی والدین، سرعت و دقت بالا در انتقال اطلاعات، ارائه گزارش های متنوع
 • کاهش محسوس هزینه ها در زمینه ی، آموزگار خصوصی، آمد و شد به مدرسه، خرید کتب کمک درسی و …
 • نتیجــه ایــن مشــارکت اولیــا و مربیــان اعتمادســازی اســت کــه باعــث رشــد و ســازندگی و پیشــرفت دو جانبــه خواهــد شد. درنهایت می توان گفــت موفقیــت تحصیلــی و تربیتــی دانــش آمــوزان، در گــرو ارتبــاط مســتمر، موثــر و همــکاری دو نهاد خانه و مدرسه است.

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای معلم ها

نرم افزار مدیریت مدرسه یک رسانه جدید برای تعامل دانش آموزان و معلمان فراهم می کند. این نرم افزار مدیریت مدرسه مزایای متعددی برای معلمان دارد، از جمله:

حضور و غیاب خودکار دانش آموزان
مدیریت کامپیوتری نمرات دانش آموزان
ایجاد جدول زمانی
صرفه جویی در زمان و در نتیجه داشتن بیشتر برای دانش آموزان
تعامل موثر و مفید با والدین دانش آموزان
دسترسی به انجمن مشترک دانش آموزان و والدین
دسترسی به حضور خود و حضور دانش آموزان
سازمان دهی بهتر فعالیت های مدرسه
مدیریت اطلاعات کلاس و گزارش های تحلیلی
سیستم پیام رسانی داخلی

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای مدیریت

با استفاده از نرم افزار مدیریت مدرسه نابو، مدیریت هوشمند مدرسه و حفظ و به روز رسانی جنبه های مختلف موسسه آسان می شود. سیستم مدیریت مدرسه برای کارکنان مدرسه مزایای متعددی دارد که برخی از آن ها به شرح زیر هستند:

کاهش حضورهای غیرضروری والدین در مدرسه 
کمک به افزایش کارایی عملکرد مدیر در تصمیم گیری ها
پاسخگویی به انتظارات ذینفعان مدارس هوشمند 
نظارت، بررسی و تجزیه و تحلیل عملکرد کادر آموزشی و اداری 
امکان قضاوت عادلانه در خصوص عملکرد کادر آموزشی و اداری
امکان جذب دانش آموزان بیشتر با ارائه ی خدمات متمایز و بروز 
پشتیبانی و مشارکت والدین و گروه های ذینفع در فرایند یادگیری دانش آموزان 
کاهش هزینه های های طراحی انواع نمودارها و گزارشات با استفاده از امکانات این نرم افزار
ایجاد محیطی مناسب جهت ارزیابی مستمر و متناسب با استعداد و پیشرفت دانش آموزان 
همراه نمودن کادر آموزشی مدارس با روندهای نوین آموزشی، مبتنی بر نیازمندی های مدارس هوشمند 
شــاخص و برنــد شــدن مدرســه، بــا توجــه بــه خلاقیــت مدیــر در اســتفاده از فناوری هــای نویــن در آمــوزش و مدیریــت مدرسه

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *