تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

تحقیر کردن فرزندان توسط پدر یا مادر

وقتی کودکان احساس تحقیر شدن می‌کنند که:

– پدر یا مادر آنها را مسخره کنند.– آنها را با نام‌ها یا صفت‌های منفی صدا کنند. – مسائلی که برای آنها اهمیت دارد را مسخره کنند. – نظرات آنها را بی اعتبار کنند. – آنها را سرافکنده کنند.

وقتی تحقیر اتفاق می‌افتد، بچه‌‌ها احساس ناچیز بودن، کمبود یا طردشدگی کرده و احساس‌های منفی مثل خشم، اضطراب، شرم و غم را تجربه می‌کنند و در نهایت از خودشان تصویری منفی پیدا می‌کنند.

چرا پدر یا مادر بچه‌های خود را تحقیر می‌کنند؟

علت اینکه برخی از والدین فرزندانشان را تحقیر می‌کنند این است که فکر می‌کنند این کار باعث می‌شود که فرزندشان رفتارهای غلط خود را تغییر دهد.

گاهی والدین سعی می‌کنند با تحقیر کردن فرزندشان، از بلند پروازی‌های بی‌مورد فرزندشان جلوگیری کنند.

آنها کودکان را از احساسی که دارند شرمنده می‌کنند که این در پسرها بیشتر اتفاق می‌افتد. کودکان در این شرایط به سرعت خاموش می‌شوند و از اینکه به احساس‌های خود توجه کنند می‌ترسند.

چنین والدینی توانایی فرزندانشان را در امور مختلف دست کم می‌گیرند و با این کار حس عدم کفایت و نقص در آنها تحریک می‌شود. معمولا در کودکانی که احساس تحقیر و طردشدگی می‌کنند، خشم زیاد دیده می‌شود.

کلمات منفی می‌تواند باعث جدایی پدر یا مادر از فرزند شوند، دوستی بین آنها خاتمه یابد و به بچه‌ها در این میان آسیب های ناگفتنی ببینند. بچه‌هایی که به طور معمول تحقیر می‌شوند، احتمالا چون از سوی والدینشان حس پذیرش دریافت نمی‌کنند، نمی‌تواند با آنها ارتباط برقرار کنند ودر وضعیتی قرار می‌گیرند که نیازهای عاطفی اساسی آنها تأمین نمی‌شود. در نتیجه، در آنها شاهد ناسازگاری‌های رفتاری بیشتری هستیم.

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *