تهران
021-91009290
تهران
021-91009290

انتخاب مدرسه و ویژگی های مدارس برتر

انتخاب مدرسه

انتخاب مدرسه خوب و موفق از دغدغه های والدین برای فرزندانشون می باشد که بعضی مواقع حتی به حساسیت بیش از اندازه منجر می شود. اما یک مدرسه خوب و موفق چه ویژگی باید داشته باشد. در ارتباط با مشاوره مدرسه و معرفی مدارس برتر که اکثرا والدین انتظار دارند مشاور، مدرسه ها را از مناطق مختلف شهر تهران و سایر شهرستان به آن ها معرفی کند. خوب در این موارد باید یک سری اطلاعات از خانواده ها گرفته شود . به عنوان مثال در ارتباط با معرفی مدارس راهنمایی، از نوع مدرسه ابتدایی که تحصیل می کرده- سطح نمرات دانش آموز- سطح فرهنگی خانواده- و اخلاق و روحیات دانش آموز سوال پرسیده شود.

در ارتباط با معیار ها و انتظارتی که والدین از یک مدرسه خوب و موفق دارند صحبت شود. به خانواده ها تاکید شود که از مدارس دولتی ( ار لحاظ رسیدگی به تمام فاکتور های درسی و پرورشی و تربیتی) نباید توقعات نابجا داشته باشند. چون در مدارس دولتی به دلیل رایگان بودنشون و به دلیل سطح درآمد خانواده ها تعداد بیشتری از دانش آموزان تحصیل می کنند و رسیدگی به یک کلاس ۳۵-۴۰ نفره کار بسیار سختی هست. والدینی که فرزندانشون در مدارس دولتی تحصیل می کنند باید رسیدگی آنها بیشتر باشد. به عنوان مشاور نظر بنده این است که در مقطع ابتدایی و حتی راهنمایی نیازی به مدارس غیر انتفاعی نیست، و دانش آموز با نظارت پدر و مادرش می تواند به سطح علمی بالایی برسد. البته توجه به این نکته هم لازم هست در انتخاب مدارس دولتی هم دقت کافی شود. مدیر مدرسه و مدیریت مدرسه از نکاتی هست که حتما باید مد نظر قرار گیرد.

در مقطع ابتدایی توجه به مسافت مدرسه از منزل لازم هست.

و اما برسیم به ویژگی مدارس موفق و برتر :

 • در یک مدرسه موفق تاکید مناسب و مشخصی بر موفقیت درسی دانش آموز وجود دارد و تا امکانات آموزشی لازم و افراد آگاه، علاقه مند و صمیمی به کار تعلیم عهده دار امر تدریس در آن مدرسه نباشند امکان برخورداری و توفیق دانش آموزان ناچیز است.
 • در یک مدرسه موفق از دانش آموزان انتظار می رود که در زمینه کار و رفتار خود مسوول باشد و مدیر یا ناظم مدرسه خطای دانش آموزی را به حساب دیگر دانش آموزان منظور نکند.
 • در یک مدرسه موفق معلمان در محیط آموزشی باید خود الگوهای خوبی از اخلاق، رفتار، صداقت و دیگر صفات مطلوب آموزشی باشند.
 • در یک مدرسه موفق باید روابط و اوقات معلم با دانش آموز چنان تنظیم شود که امکان پاسخگویی به مشکلات شخصی دانش آموز را داشته باشد.
 • آموزگاران موفق یک مدرسه آنهایی هستند که با داشتن رفتار مثبت یعنی رابطه ای صمیمی و مطلوب با دانش آموز مورد علاقه وی قرار گیرند چون معلمانی که روش های توأم با ترس و تهدید، استهزا، انکار، یأس و نومیدی را به کار می برند به احتمال زیاد در مورد شاگردان شان ناموفق تر از گروهی هستند که از این روش ها پرهیز می کنند.
 • در یک مدرسه موفق این واقعیت باید پذیرفته شده باشد که دانش آموزان متفاوت، توانایی های یادگیری متفاوتی دارند بنابراین کودک به دلیل آنچه به خوبی انجام داده تشویق می شود ولی به علت اینکه کسی کاری را بهتر از او انجام داده تنبیه نمی شود و یا مورد مقایسه تحقیرآمیز قرار نم یگیرد.
 • یک مدرسه موفق با یک جریان دایمی و زنده با خانواده دانش آموز در ارتباط است.
 • در یک مدرسه موفق به این امر توجه می شود که همیشه از بین دانش آموزان، افرادی که مشکلات قابل تحمل روانی دارند وجود داشته و معلمان با آنها هماهنگی دارند.
 • در یک مدرسه موفق رابطه یک جانبه و از بالا به پایین که متاسفانه محور فکری است مردود و به جای آن کوشش برای ایجاد اعتماد به نفس و تقویت روحیه مستقل و سرزنده و صمیمیت با دانش آموز منظور شده است تا در پناه آن نیروی بالقوه وی را در جهت ابتکار، تفکر و خلاقیت به حداکثر پتانسیل خود افزایش دهد.
 • معلمان یک مدرسه موفق باید در جریان زنده و مستمر تعلیم و تعلم بوده و در تمام مدت کار آموزشی خود از فراگیرندگان باشند. علاقه به تدریس، روحیه همکاری با دیگران در مدرسه، صبر و خودداری، آشنایی با اصول روان شناسی، شناخت قوانین رشد، یادگیری و خصوصیات سنی گروه های متعدد از ویژگی هایی است که یک معلم موفق دارا است و با این زمینه ها می تواند در تکوین شخصیت دانش آموز نقش موثری داشته باشد.
 • یک مدرسه موفق همه ساله آموز شهای منظم و مکرری را برای معلمان خود در دست اجرا می گذارد تا از طریق تشکیل کلاس های ویژه، تهیه مجلات مربوط به آنها و یا ایجاد آموزش های ضمن خدمت مشخص و هدفدار هرچه بیشتر بتوانند انگیزش، آگاهی و علاقه مندی آنان را در جهت پیشبرد برنامه و شکوفا کردن استعداد دانش آموزان فراهم کرده و ارتقا دهند.
 • در مدرسه موفق، معلم باید در تربیت دانش آموز واقع بین بوده و انتظار ساخت دوباره شخصیت او را نداشته باشد زیرا الگوی بنیادی شخصیت کودک پیش از ورود به مدرسه شکل گرفته و مدرسه نمی تواند و نباید سعی کند شخصیت جدیدی در کودک به وجود آورد.

ویژگی های مدارس برتر (از لحاظ مدیریتی و نرم افزاری)

 1. مدیر مدرسه خوب دارای برنامه آموزشی و تقو یم اجرایی سالانه فعالیت ها و … می باشد.
 2. عوامل آموزشی مدرسه خوب با دانش آموزان دوست و رفیق هستند به نحوی که دانش آموز زیبا ترین احساس را دراین محیط دارد.
 3. دانش آموزان در کارهای گروهی و فعالیت های آموزشی تربیتی مثل شورای دانش آموزی ،اقامه نماز، انجمن علمی و … باعلاقه شرکت دارند.
 4. معلمین و همه افرادی که با دانش آموز سر و کار دارند از سواد کافی برخوردارند و با مسایل تعلیم و تربیت وروانشناسی آشنایی دارند.
 5. کارهای مدرسه خوب تقسیم شده و هریک از افراد نسبت به نقشی که در آن دارند هم توانایی لازم و هم آشنایی کامل دارند.
 6. مدیر و دبیرا ن مدرسه خوب با فرایند یاد دهی – یادگیری و روانشناسی تربیتی آشنایی دارند.
 7. دانش آموزان در امور مختلف مشارکت دارند و نسبت به آن چه در آموزشگاه می گذرد احساس مسئولیت می نمایند.
 8. تعامل مناسبی بین عوامل آموزشگاه و دانش آموزان و اولیاء برقرار است.
 9. شورای دبیرا ن فعال بوده و در این شورا مسائل گذشته و روز و برنامه های آینده به بحث و بررسی گذاشته می شو د.
 10. مدرسه خوب با اداره آموزش و پرورش و سایر سازمان ها ارتباط موثر و مطلوبی دارد.
 11. در مدرسه خوب فعالیت ها و اقدامات هدفمند است و درتما م فعالیت ها نظم و انضباط حا کم است.
 12. نظام مشاوره ای مدرسه خوب، کارا و اثربخش است.
 13. مدرسه خوب دانش آموز را با مهارت های زندگی آشنا کرده به نحوی که پس از اتمام هر دوره تحصیلی به راحتی می تواند، وارد جامعه شود.
 14. در مدرسه خوب، میراث فرهنگی، وطن دوستی، احترام به نیاکان و تاریخ و پرچم و … گرامی داشته می شو د.
 15. مجموعه امور مدرسه خوب با سازماندهی مناسب مدیر هماهنگ است.
 16. و…

ویژگی های مدرسه خوب (از لحاظ کالبدی و سخت افزاری)

 1. فضای آموزشی مدرسه خوب – کلاس درس متناسب با سن و پایه تحصیلی دانش آموزان محرک و جذاب باشد.
 2. مدرسه خوب دارای محیطی زیبا و با طراوت و نشاط آور است.
 3. در مدرسه خوب ابعاد کلاس ها و صندلی ها استاندارد متناسب با سن دانش آموزان می باشد.
 4. فضای فرهنگی، هنری و فن آوری برای رفع نیازهای علمی و تحقیقی دانش آموزان مهیا می باشد.
 5. مدرسه خوب به شکوفایی استعداد و توانایی جسمی دانش آموزان اهتمام دارد و در جهت تامین فضا و امکانات ورزشی کوشا می باشد.
 6. در مدرسه خوب فضای نمازخانه رغبت انگیز، سالن ها وسیع و تمیز، سرویس های بهداشتی تمیز و استاندارد می باشد.
 7. در مدرسه خوب مکان نشستن راحت بوده سیستم های گرمایی و برودتی مناسب و کلاس ها به دور از سر و صد ا و دارای نورکافی می باشند.
 8. در و دیوار و حیاط و رنگ مدرسه خوب، دارای پیام آموزشی و تربیتی هستند.
 9. در مدرسه خوب با تامین سرویس ایاب و ذهاب به سلامت جسمی دانش آموزان توجه کافی می شود.
 10. مدرسه خوب به بهداشت روحی دانش آموزان توجه کافی دارد و با ایجاد کتابخانه، آزمایشگاه، اتاق خلاقیت و سالن سمعی و بصری در جهت تامین آن می کوشد.
 11. مدرسه خوب دارای امکانات آموزشی و آزمایشگاهی از قبیل رسانه های دیداری و شنیداری، تجهیزات آزمایشگاهی و … می باشد.
 12. محیط آموزشی گویای معماری ایرانی و اسلامی و دارای پیام فرهنگی هنری است.

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای مدارس

در دنیای دیجیتال هر سازمان می خواهد از یک نرم افزار استفاده کند تا تجارت آنها را ارتقاء دهد و شکوفا کند، مدارس هم از این قاعده مستثنی نیستند! مدارس نقش بسیار بزرگی در رشد یک ملت دارند، بنابراین باید به بهترین شکل اداره شوند و گسترش پیدا کنند. در این رابطه مدارس از نرم افزارهای مدیریت مدرسه استفاده می کنند و خودشان را با آنها تطبیق می دهند که وب بیس هستند و به هموار کردن عملیات جاری مدارس با بالاترین سرعت کمک می کنند.

نرم افزار مدیریت مدرسه، نیازها و درخواست های مدارس یا هر موسسه تحصیلی را طبقه بندی می کنند. هر فردی که اطلاعات خوبی در رابطه با کامپیوتر دارد می تواند به راحتی این نرم افزار را اجرا کند و به سرعت در کارش پیشرفت کند. امروزه نرم افزارهای مدیریت مدرسه در موبایل ها هم قابل استفاده هستند زیرا توسعه نسخه های قابل استفاده آن ها برای موبایل و تکنولوژی آن در حال پیشرفت است. نرم افزار مدیریت مدرسه یک نرم افزار همه کاره است که وظایف مدیریتی مدارس را اداره می کند و برای دانشگاه ها نیز مناسب است. یکی از دلایلی که مدارس تلاش می کنند تا با نرم افزارهای مدیریت مدرسه هماهنگ شوند این است که این نرم افزار به آنها کمک کند تا به یک برند تجاری تبدیل شوند و پیشرفت کنند

نرم افزار مدیریت مدرسه به مدارس کمک می کند تا به یک برند تبدیل شوند.

مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه 
در ادامه تعدادی از مزایای بیشماری را که سیستم های نرم افزار مدرسه و نرم افزار آموزشگاه برای یک موسسه آموزشی دارند را در چند دسته شمرده می شوند.

مزایای عمومی نرم افزار مدیریت مدرسه
مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای مدیریت
مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای اولیا
مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای معلم ها
مزایای نرم افزار مدیریت مدرسه برای دانش آموزان


مزایای عمومی نرم افزار مدیریت مدرسه


با سیستم مدیریت مدرسه،مدارس می تواند مزایای زیر را به طور عمومی برای مدرسه، دانشگاه یا آموزشگاه شما به ارمغان بیاورد:

_ یک نرم افزار برای مدیریت تمام اطلاعات مرتبط با مدرسه از هر نقطه در مدرسه
_ کاربری راحت نرم افزار مدرسه
_ نرم افزاری قابل اعتماد و مطمئن
_ هزینه کم
_ اتوماسیون کامل عملیات
_ آزاد کردن زمان بیشتر برای تمرکز بر وظایف استراتژیک
_ تصمیم گیری بهتر برای مدیریت
_ مدیریت چندگانه
_ قابل برنامه ریزی و پشتیبانی از چندین ماژول
_ والدین از طریق اینترنت به تمام اطلاعات دسترسی پیدا می کنند

اگر شما هم صاحب مدرسه باشید، می توانید از نرم افزار نابو به عنوان نرم افزاری هوشمند برای مدیریت مدرسه خود انتخاب کنید.

با عنوان نویسنده سایت وارد شده‌ایدخارج می‌شوید؟

آخرین نوشته ها

راه های مقابله با استرس ش�…

روز معلم مبارک

قدردانی و تجلیل از معلم

مهم‌ترین علل شب ادراری د�…

راهنمای خرید نرم افزار مد…

آخرین دیدگاه ها

مقالات مرتبط
پاسخ دهید

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.قسمتهای مورد نیاز علامت گذاری شده اند *

wpChatIcon
wpChatIcon