۱۰ روش تشویق دانش آموزان به انجام تکالیف درسی

By |2019-10-30T14:14:35+03:30نوامبر 5th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

همه والدین نه فقط در ایران ،بلکه در تمام دنیا به دنبال فرمولی جادویی هستند تا فرزندانشان را به انجام تکالیف خود تشویق کنند.اما پیدا کردن روشی ثابت برای تمام دانش آموزان کاری تقریبا مشکل است.چون دانش آموزان دارای روحیات مختلف،استعدادهای متفاوت،ژنتیک و به طور کلی ذهنیتهای مختلفی هستند که ارائه فرمول یکسان برای همه آنها [...]