روش آموزشی مونته سوری چیست؟

By |2019-03-04T09:33:18+03:30مارس 4th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

مونتسوری یک روش آموزشی است که بر اساس فعالیت خودگردان، یادگیری با استفاده از دست و بازی مشارکتی است. در کلاس های مونتسوری، کودکان در انتخاب خود خلاقیت می یابند، در حالیکه کلاس درس و معلم، فعالیت های مناسب و مقتضی سن را برای هدایت این فرآیند ارائه می دهند. کودکان هم به صورت گروهی و [...]