چگونه معلمی فعال باشیم؟

By |2019-04-24T10:50:38+04:30آوریل 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

Group of bored pupils in a classroom, during lesson. چگونه یک معلم فعال ، پرانرژی و تاثیر گذار باشیم ؟   هر شخصی دوست دارد در موقعیت ها و شغل خود ، فردی موثر ، موفق ، و مطرح بوده و به او با دیده  منفعل ، بی تفاوت ، تاثیر پذیر صرف ، گوشه گیر  [...]