عوامل موفقیت سیستم آموزشی ژاپن

By |2019-03-16T13:06:38+03:30مارس 4th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , |

اصل مهم به نظر ژاپنی‌ها همه کودکان توانایی یادگیری مطالب را دارند و تلاش، پشتکار و انضباط شخصی، موفقیت تحصیلی را تعیین می‌کند نه توانایی علمی ، در واقع به عقیده آنان مطالعات و عادت‌های رفتاری آموزشی هستند.