کارنامه هوشمند

صفحه اصلی/برچسب: کارنامه هوشمند

نسبت به کارنامه فرزندمان چه عکس العملی نشان بدهیم؟

By |2020-02-10T12:55:57+03:30فوریه 10th, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

1-برای کارنامه ارزش قائل شوید وقتی کارنامه‌ی دانش‌آموز را می‌بینید به اهمیت و ارزش آن واقف باشید. این فقط یک کاغذ و چند نمره نیست، بلکه نشان‌دهنده‌ی عملکرد و تلاش، نقاط قوت و ضعف فرزند شماست. یادتان باشد کارنامه حرف‌های زیادی برای گفتن دارد. متأسفانه برخی از والدین نگاهی با بی‌تفاوتی به کارنامه می‌اندازند یا حتی [...]

شخصیت فرزندتان را به خاطر نمره ضعیف تخریب نکنید.

By |2019-12-15T09:28:51+03:30دسامبر 15th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

دریافت کارنامه تحصیلی معمولا برای دانش آموزان و والدین آن ها با اضطراب و دلهره همراه است و این استرس در میان دانش آموزانی که به هردلیل امتحان خود را باموفقیت برگزار نکردند، بیشتر دیده می شود. بدون شک همه دانش آموزان در امتحانات نتایج دلخواه و مناسب را بدست نمی آورند و علت این مساله [...]

با کارنامه فرزندمان چگونه برخورد کنیم ؟

By |2019-05-24T16:02:30+04:30می 26th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

فصل امتحان برگ آخري هم دارد: کارنامه! راستي شما با کارنامه فرزندتان چگونه برخورد مي‌کنيد؟ اگر او نمره‌هاي خوبي گرفته باشد او را تشويق و اگر نمره‌هاي خوبي نگرفته باشد او را سرزنش مي‌کنيد؟   اما بايد بدانيد که برخورد غلط شما مي‌تواند او را نااميد و يا از آن طرف، آن‌قدر مغرور کند که در هر [...]

کارنامه هوشمند نرم افزار نابو

By |2019-03-18T16:16:42+03:30مارس 29th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

در نرم افزار نابو می توانید کارنامه فرزندان خود را به صورت ماهانه و ترمی و یا مدت زمان مشخص شده توسط مدرسه را رویت کنید...

مزیت نرم افزار نابو ویژه دانش آموزان

By |2019-03-17T13:38:35+03:30مارس 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

اهمیت اپلیکیشن ها در سیستم آموزش و پرورش امـروزه تکنولـوژی موبایـل، نحـوه ی تعامـل بـا کاربـران و مخاطبـان را بـه چالـش کشـیده اسـت، فرقـی نمیکنـد کـه کاربـران مدیـر، آمـوزگار، والدیـن یـا حتـی یـک دانـش آمـوز باشـند. امـروزه حتـی آمـوزگاران و والدیـن، بـرای دسترسـی آسـان و سـریع بـه اطالعـات، اپلیکیشـنها را بـه وب سـایتها ترجیـح میدهنـد. برخی [...]

نابو برای خاص ترین ها …

By |2018-07-19T14:54:25+04:30جولای 19th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , , |

Go to Top