چند نکته اساسی درباره بازی با کودکان

صفحه اصلی/برچسب: چند نکته اساسی درباره بازی با کودکان

چند نکته اساسی درباره بازی با کودکان

By |2019-08-28T22:50:12+04:30آگوست 29th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

1. کودکان از طریق بازی یاد می گیرند ارزش بازی های کودکانه را دست کم نگیرید چون: کودکان از طریق بازی مهارت های شناختی خود را گسترش می دهند مانند حل مساله یا مهارت های ریاضی وقتی وانمود می کنند که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی هستند. کودکان از طریق بازی توانایی های فیزیکی خود را [...]

چند نکته اساسی درباره بازی با کودکان

By |2018-05-06T08:54:17+04:30می 6th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

 7نکته اساسی درباره بازی با کودکان   1.کودکان از طریق بازی یاد می گیرند ارزش بازی های کودکانه را دست کم نگیرید چون: کودکان از طریق بازی مهارت های شناختی خود را گسترش می دهند مانند حل مساله یا مهارت های ریاضی وقتی وانمود می کنند که صاحب یک فروشگاه مواد غذایی هستند. کودکان از طریق [...]

Go to Top