پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

صفحه اصلی/برچسب: پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس۳

By |2019-09-19T13:05:51+04:30سپتامبر 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به [...]

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس۲

By |2019-09-19T12:58:20+04:30سپتامبر 22nd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به [...]

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس۱

By |2019-09-19T12:51:49+04:30سپتامبر 21st, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به [...]

پیشنهاداتی به معلمان برای اثر بخشی و کارایی بیشتر در کلاس درس

By |2019-02-12T09:07:04+03:30فوریه 12th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , |

هر معلمی با بالا رفتن تجربه اش پی خواهد برد که باید به برخی کارهای ضروری در کلاس درس توجه نماید ، بعضی اعمال را نباید انجام دهد، و خود را در کلاس برای دقایقی به جای شاگردان فرض نماید . تجربه نشان داده معلمانی که در کلاس درس فعالیت و تحرک بیشتری داشته ، به [...]

Go to Top