روشهای تدریس در دوره ابتدایی

By |2019-06-01T13:44:39+04:30ژوئن 4th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , , , |

روشهای تدریس در دوره ابتدایی درفرایند آموزش و پرورش روشها وفنون تدریس وهمراه با تربیت جایگاه مهمی دارد . روش یعنی "راه انجام دادن کاری " وروش تدریس یعنی "راه منظم ،با قاعده ومنطقی برای ارایه کردن درس "و روش آموزش "مجموعه تدابیر واندیشه هایی منظمی که معلم برای رسیدن به هدفهای تربیتی با توجه به [...]