نقش معلم در کاهش استرس دانش آموزان در شروع سال تحصیلی

By |2019-09-26T20:48:39+03:30اکتبر 5th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

همیشه شروع سال تحصیلی جدید زمانی پراسترس برای دانش‌آموزان است. شواهد نشان می دهد که این استرس و نگرانی حتی ممکن است منجر به کاهش اولیه در نمرات دانش‌آموزان شده ، تاثیر منفی بر روی اعتماد به نفس آن‌ها و همچنین رویکرد منفی نسبت به معلم‌ها شود.. اما در این مقاله راهکارهایی که معلم‌ها برای بهبود [...]