نرم افزار هوشمند مدیریت مدرسه

By |2019-09-23T20:27:58+03:30سپتامبر 24th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

مقدمه همگامی روش های سنتی آموزش و پرورش با دنیای واقعی و در نتیجه کارآمدی آن، برای تربیت نیروی انسانی موثر در فرایند توسعه، به طور فزاینده ایی رو به کاهش است. گسترش ارتباطات و فناوری ها که بسیاری از جنبه های زندگی را از خود متاثر کرده است، دنیایی متفاوت از دیروز ساخته که زندگی [...]