مقايسه فرزند خود با ساير دانش آموزان

By |2019-02-05T13:39:11+03:30فوریه 5th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , |

همواره به مادران و پدران توصيه مي شود كه حتي كودك را با خواهر يا برادر ، پسر خاله ، پسر عمه ، دختر خاله ، دختر عمه يا دوستانش مقايسه نكنيد. كودك از غرور خاصي برخوردار است و نزد همسالان و كودكان ديگر از آبرو و احترام ويژه اي برخوردار است ، لذا وقتي شما [...]