نگاهی به نقش معلم و دانش آموز در کلاس معکوس

By |2019-03-17T13:15:06+03:30مارس 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

موزش و یادگیری به شیوه ی کلاس معکوس چندی است مورد توجه آموزشگاران و پژوهشگران قرار گرفته است. در کلاس درس سنتی، هرکدام از ما به عنوان معلم یا دانش آموز، درک مشخص و از پیش تعریف شده ای از وظایف خود داریم. کلاس معکوس تغییرات عمده ای را در برنامه ریزی و کیفیت فعالیت ها [...]