چگونه از کودکان در مقابل آزار جنسی محافظت کنیم؟

By |2019-03-18T17:16:32+03:30آوریل 1st, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

مراقبت از کودکان در برابر آزار جنسی یکی از موضوعاتی است که والدین باید هم درباره آن آموزش دهند و هم از آن جلوگیری کنند.