هجده توصیه کاربردی برای مدیران آموزشی موفق

By |2019-09-26T20:05:32+03:30اکتبر 1st, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

۱) محیطی را فراهم می کنند که همه اشخاص در آن بتوانند موفق شوند. ۲) هدف های معین و قابل وصول دارند. ۳) می دانند که همکاران آنها چه آمادگی هایی دارند و چه کارهایی را می توانند بهتر انجام دهند. ۴) مطمئن هستند که تک تک همکارانشان، آنها را شناخته و دریافته اند. ۵) طرح [...]