استعدادهای گوناگون فرزندانتان را بشناسید.

By |2018-04-20T16:30:40+04:30آوریل 20th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , , |

والدین در خانه و معلّمان در مدارس، عادت دارند برای دانش آموزی ارزش فوق العاده قایل شوند که در درس های زبان، ریاضی و یا علوم تجربی استعداد خوبی از خود نشان بدهد و اگر این دانش آموز در امتحان نهائی نمره ی خوبی از این درس ها بگیرد، او را جزو دانش آموزان فوق العاده [...]