مهم ترین میراثی که والدین برای فرزندان می گذارند

By |2018-04-30T08:11:27+04:30آوریل 30th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , |

? مهم ترین میراثی که والدین برای فرزندان می گذارند: خونه ماشین و دارایی گزاف نیست!! بلکه دو چیز است ? اعتماد بنفس: باور به توانایی خود. ? عزت نفس: احساس ارزشمندی درباره خود.