با چه لحنی با کودک مان صحبت کنیم؟

By |2019-03-11T10:47:40+03:30مارس 11th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

یکی از آن روزهای وحشتناکی را در نظر بگیرید که ترفندهایتان که به طور معمول مؤثر واقع می شد ، اکنون اثری ندارد . برای مثال اتاق نشیمن را زیر و رو کرده و هر چه می گویید : « بسه دیگه ! نکن ! دست نزن ! مگه نگفتم نکن ! مگه نمی شنوی !» [...]