روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

صفحه اصلی/برچسب: روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی۳

By |2019-10-04T18:38:13+03:30اکتبر 7th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

برخی ازراه های از بین بردن یاكاهش عوامل بی نظمی: برای كاهش عوامل بی نظمی دانش‌آموزان باید میان خانه ومدرسه هماهنگی وجود داشته باشد. برای كاهش عوامل بی نظمی معلمان باید معلم آمادگی تغییر رفتارهای به عنوان واكنشی نسبت به حقایق آشكار شده توسط مشاهده را داشته باشد. برای كاهش عوامل بی نظمی موثر از كلاس [...]

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی۲

By |2019-10-04T18:24:35+03:30اکتبر 6th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

علل بی انضباطی دانش‌آموزان: بروز رفتارهایی از دانش‌آموزان كه انضباط كلاس را مختل می‌كند تنها به معلم، كلاس درس مربوط نیست بلكه علل دیگری نیز نظیر عوامل آموزشگاهی، خانوادگی، اجتماعی وجود دارند كه به طور مستقیم یا غیر مستقیم زمینه را برای رفتارهای مخرب دانش‌آموزان فراهم می‌كنند. این عوامل را می‌توان به مواد زیر تقسیم بندی [...]

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی۱

By |2019-10-04T18:07:25+03:30اکتبر 5th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آن ها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسایل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتارها داشته باشند. در زمینه‌ی بی ‌انضباطی دانش‌آموزان، معلمان باید پاسخگوی سوالاتی [...]

روش های افزایش انضباط در بین دانش آموزان دوره ی ابتدایی

By |2019-04-13T16:25:50+04:30آوریل 13th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , |

دشواری کنترل دانش آموزان با توجه به ویژگی های سنی آن ها روز به روز روبه افزایش است. بسیاری از معلمان و مدیران از برخورد با مسایل انضباطی دانش‌آموزان احساس ناتوانی می کنند و به طور معمول ممکن است برخورد های نامناسبی با این رفتارها داشته باشند. در زمینه‌ی بی ‌انضباطی دانش‌آموزان، معلمان باید پاسخگوی سوالاتی [...]

Go to Top