نگاه خشم آلود و توبیخ از تنبیه های مناسب کودکان می باشند

By |2018-05-05T13:56:31+04:30می 5th, 2018|Categories: مقالات|Tags: , , , |

آشنایی با تنبیه های مناسب کودکان تهدید از روش هایی است که می توان از آن به جای تنبیه استفاده کرد. اساس تهدید،‌ بر ترساندن کودک از وقوع امری است که از آن بیم دارد. البته باید توجه داشت که امکان عملی کردن تهدید ها در مواقع ضروری وجود داشته باشد و باید از تهدید های [...]