افت تحصیلی و روشهای ایجاد انگیزه درسی در دانش آموزان

By |2019-03-17T12:58:52+03:30مارس 22nd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

بر روی تاثیر این جمله در دانش آموزان ، مقداری تامل کنیم ؛ "ما هم اشتباه کرديم آمديم معلم شديم و با شما کله پوک ها سر و کله مي زنيم ، اگر رفته بوديم به بازار ، حالا وضع ما بهتر از اينها بود" ...این جمله مشهور را در یکی دو  دهه پیش برخی ها [...]