برخورد صحیح با پرحرفی کودکان

By |2019-02-23T10:18:44+03:30فوریه 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , |

زیاد صحبت کردن کودک (پرحرفی کودکان) در بسیاری موارد با هدف جلب توجه والدین صورت می‌گیرد. آیا می‌دانید که روند منطقی و درست رشد کودکان از لحاظ دستیابی به مهارت‌های ارتباطی چگونه طی می‌شود؟ کودکان تا قبل از سه سالگی، فقط از طریق حسی ـ حرکتی و لامسه نسبت به جهان اطراف خود آگاهی کسب می‌کنند، [...]