تاثیر دعوای والدین بر کودکان

By |2019-03-18T17:01:39+03:30مارس 31st, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

تاثیر دعوای والدین بر کودکان می تواند بر جنبه های مختلف روانی کودک اثر بگذارد، در اینجا به مهم ترین احساسات و آسیب ها که در کودکان ایجاد می شود اشاره می کنیم: