تعریف ومفهوم مدیریت

صفحه اصلی/برچسب: تعریف ومفهوم مدیریت

خلاقیت مدیر در مدرسه

By |2020-01-01T13:31:57+03:30ژانویه 1st, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

تعريف ومفهوم  مديريت : مديريت يعني گردآوري اطلاعات  وتنظيم آن ها درجهت انجام کارهاي سازماني  يا مديريت  عبارت است ازهماهنگي  منابع انساني ومادي  درجهت  دست يافتن به هدفهاي سازمان   ودر تعريف ديگر مديريت  يعني  بوجودآوردن يا تأمين يک محيط   مناسب ، براي  افراد سازماني  درجهت هدف هاي سازمان مي باشد  در مديريت کمال  مطلوب  اين است [...]

بهبود بخشیدن به مدیریت مدرسه

By |2019-08-22T10:48:57+04:30آگوست 23rd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , |

از آغاز کار تعلیم و تربیت انسان نیز از روش های مختلف مدیریت در امر آموزش بهره برده است اما از آنجایی که تحولات اجتماعی جدید تغییراتی را در ابعاد مختلف جامعه از جمله در زمینه های مختلف فن آوری های اطلاعاتی و ارتباطی ایجاد کرده خود به خود نیازهای جدیدی راهم بوجود آورده است لذا [...]

Go to Top