خلاقیت مدیر در مدرسه

By |2020-01-01T13:31:57+03:30ژانویه 1st, 2020|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

تعريف ومفهوم  مديريت : مديريت يعني گردآوري اطلاعات  وتنظيم آن ها درجهت انجام کارهاي سازماني  يا مديريت  عبارت است ازهماهنگي  منابع انساني ومادي  درجهت  دست يافتن به هدفهاي سازمان   ودر تعريف ديگر مديريت  يعني  بوجودآوردن يا تأمين يک محيط   مناسب ، براي  افراد سازماني  درجهت هدف هاي سازمان مي باشد  در مديريت کمال  مطلوب  اين است [...]