تشکر و قدردانی

By |2018-09-25T22:12:21+03:30سپتامبر 25th, 2018|Categories: مقالات|Tags: |

تشکر و قدردانی گروه نرم افزاری نابو بر خود واجب می داند که تشکر و قدردانی داشته باشد از همه ی دوستان و مخاطبینی که با ارائه دیدگاه های مفید و سازنده، چراغ روشن راه پیشرفت ما بودند. این گروه با تمام توان تلاش می کند دیدگاه ها و نظرات سازنده ی شما بزرگواران را در [...]