بچگی کردن، فرصتی که هرگز تکرار نمی شود

By |2019-05-11T12:27:29+04:30می 11th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , , |

بچگی کردن، فرصتی که هرگز تکرار نمی شود این روزها پای صحبت هر پد‌‌ر و ماد‌‌ری که می‌نشینی صحبت از کلاس‌های متنوعی می‌کند‌‌ که برای فرزند‌‌ش د‌‌ر نظر گرفته است. کلاس موسیقی، کلاس شنا، کلاس تقویتی، کلاس زبان و ... آن قد‌‌ر کلاس و کلاس که این کود‌‌ک د‌‌یگر فرصتی برای بچگی کرد‌‌ن برایش باقی نمی‌ماند‌‌. [...]