روش برخورد صحیح با کودک مغرور و از خود راضی چگونه است؟

By |2019-11-13T09:25:05+03:30نوامبر 15th, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , , , |

همه ما با یک فرد یا کودک مغرور و از خود راضی برخورد داشته ایم: کسانی که فکر می‌کنند هدیه‌ای از طرف خداوند به بقیه‌ی مردم هستند، کسانی که به توجه همه‌ی اطرافیان نیاز دارند و کسانی که باور دارند که محق هستند تا با آنها به نحو خاصی رفتار شده یا به شکل خاصی مورد [...]