بهترین و درست ترین برخورد والدین با ترس کودکان

By |2019-07-22T08:33:12+04:30جولای 22nd, 2019|Categories: مقالات|Tags: , , , , |

ترس واکنشی عاطفی، هیجانی و فیزیکی است که هر فردی هنگام روبرو شدن با خطر واقعی، از خود بروز می دهد و احساس امنیت خود را از دست می دهد. این واکنش از بدو تولد دیده می شود و پرهیز از خطر برای کودک زمانی که خیلی شدید نباشد بسیار مفید است. کودکان هنگام مواجهه با [...]